Belkhir, Leïla

Tekenbeten en de ziekte van Lyme. Aanpak volgens de BAPCOC-richtlijnen

-
Belkhir, Leïla
Delaere, Bénédicte

Borreliabacteriën zijn verantwoordelijk voor de ziekte van Lyme of Lyme-borreliose. De mens wordt besmet via een beet van een geïnfecteerde teek. De meeste besmettingen komen voort na beten van nymfen (<2 mm groot) en deze blijven vaak onopgemerkt.
Hoe groot het risico op besmetting is na een beet van een geïnfecteerde teek, hangt af van de duur van de maaltijd van de teek en het aantal teken op de huid. Als de teek binnen de 24 uur verwijderd wordt, is de kans op besmetting klein. Momenteel is de houding in België dat men geen antibioticaprofylaxe geeft na een (gedocumenteerde) tekenbeet. Een Amerikaanse studie toonde aan dat de eenmalige toediening van 200 mg doxycycline het risico op klinische aantasting verlaagt (van 3,2% naar 0,4%), maar dit voordeel is er enkel indien de graad van besmetting door teken met Borrelia spp. hoger is dan 20%, indien de teek pas na 36 uur verwijderd werd, indien de teek zich in het nymfale stadium bevindt en indien het antibioticum binnen de 72 uur na de beet werd toegediend (bij een volwassene).

Lees meer