Berael, Sonja

Wachtpost faciliteert kringwerking …en omgekeerd

-
Mertens, Frank
Pierreux, Kaat
Van Pottelbergh, Herwig
Pierreux, Jean-Paul
Brisaert, Gilbert
Beerens, Gerlinde
Heijmans, Stéphane
Van der Paal, Lieve
Berael, Sonja
Devreker, Liesbeth

Een wachtpost staat garant voor de continuïteit van de zorgen. Maar vaak zijn er ook positieve neveneffecten, zoals een beter ploegenspel tussen de artsen, het aanvaarden van andere meningen en het leren werken met haio’s.

Lees meer

Het borstvoedingslandschap in Vlaanderen. Een overzicht van organisaties op Vlaams, federaal en internationaal niveau

-
Berael, Sonja

In Vlaanderen zijn heel wat organisaties actief die informatie kunnen geven aan moeders en hulpverleners, zowel wat de voorbereiding op borstvoeding betreft voor en tijdens de zwangerschap (antenataal consult) als de periode van borstvoeding zelf. Zij kunnen ondersteunen met goede documentatie, in druk en online, up-to-date informatie en vaak ook met vormingspakketten. Hieronder vindt u een overzicht.

Lees meer

Kiezen voor borstvoeding. In goede en kwade tijden

-
Berael, Sonja

Marianne heeft haar kinderen over een periode van vijftien jaar gekregen en kan zo goed inschatten wat er veranderde in onze aanpak. Ook heeft ze altijd heel bewust gekozen voor borstvoeding, in gemakkelijke en in moeilijkere momenten, en dit op een gedreven manier.

Lees meer

De eerste zeven dagen. Een natuurlijke start voor moeder en kind

-
Berael, Sonja

De meeste moeders zijn zo gegrepen door het nieuwe, dat ze ondersteuning en herhaling en zeker bevestiging nodig hebben. Het allerbelangrijkste is dat de huisarts de kersverse moeder bevestigt in haar moederschap. Als zij haar instincten laat werken, kan er eigenlijk niet veel misgaan.

Lees meer

Borst- en tepelpijn bij lactatie. Oorzaken, gevolgen en behandeling

-
Berael, Sonja

Borst- en tepelpijn is frequent bij lacterende vrouwen, maar is niet zo gemakkelijk te diagnosticeren of te behandelen. Het beste is het voorkómen van problemen en als ze er zijn, deze zo wetenschappelijk en gestructureerd mogelijk aanpakken.

Lees meer

Basispakket borstvoeding

-
Berael, Sonja

S. Berael
Voor u ligt een themanummer over borstvoeding, dat de redactie heeft samengesteld met al de betrokken organisaties in Vlaanderen. Met dit basispakket borstvoeding kunt u jonge moeders beter op weg helpen.
Huisarts Nu 2013;42(4):162

Lees meer

Kort Nieuws 41(3)

-
Depauw, L.
Gilis, B.
Heytens, Stefan
Christiaens, Thierry
De Deken, Lut
Goderis, Geert
Berael, Sonja

Honing voor acute hoest bij kinderen • Diagnostische waarde van klachten bij cystitis • Bespreken van seksuele problemen bij psychiatrische patiënten • Mortaliteit bij postmenopauzale vrouwen met borstkanker • Geconjugeerd paardenoestrogeen bij hormonale substitutietherapie • Borstvoeding: lekker, handig en goedkoop • Infectieziekten: niet van de baan, vooral niet voor arme mensen

Lees meer

Samenwerken aan chronische zorg. Een uitdaging voor de toekomst

-
Goderis, Geert
Berael, Sonja
Wens, Johan

Ziekten zoals diabetes verplichten ons om onze concepten te herzien en af te stappen van zowel de louter 'verticale' ziektegerichte aanpak als de louter 'horizontale' aanpak. We moeten komen tot een geïntegreerde aanpak die zowel kwaliteitsgericht als patiëntengericht is.

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-
Van Nuland, Marc
Berael, Sonja
Goderis, Geert
Bastiaens, Hilde
Coenen, Samuel
De Deken, Lut

Heel wat collega’s verlenen hun medewerking aan onderzoeksopdrachten van de vier universitaire centra voor huisartsgeneeskunde, inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers die internationaal publiceren.

Lees meer