Bilcke, J.

Impact van klinische griep en griepachtige aandoeningen

-
Coenen, Samuel
Bilcke, J.
Beutels, P.

Ziektelast, directe kosten en levenskwaliteit van patiënten die al dan niet professionele zorg zoeken
J. Bilcke, S. Coenen, P. Beutels
Samenvatting
Dit is een van de eerste studies die de ziektelast van griepachtige aandoeningen en klinisch gediagnosticeerde griep buiten het ziekenhuis beschrijft, ook voor patiënten die geen professionele zorg zoeken, en die de invloed van achtergrondkenmerken nagaat en bovendien de ziektelast van een griepachtige aandoening vergelijkt tussen patiënten met en patiënten zonder klinische gediagnosticeerde griep.
Hiervoor werd een steekproef uit de algemene bevolking met recente ervaring met een griepachtige aandoening bevraagd in het 2011-2012 griepseizoen.

Dit artikel is een ingekorte vertaling van:\nBilcke J, Coenens S, Beutels P. Influenza-like-illness and clinically diagnosed flu: disease burden, costs and quality of life for patients seeking ambulatory care or no professional care at all. PlosOne 2014(9):e102634.
Voor referenties, affiliaties en een uitgebreider verslag verwijzen we graag naar de originele publicatie.

Correspondentie: joke.bilcke@uantwerpen.be
Belangenvermenging: geen
Deze studie werd gefinancierd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). J. Bilcke heeft een postdoctorale beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). GRACE wordt gefinancierd via het kaderprogramma 6 van de Europese Commissie en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO G.0274.08N). De financiers hadden geen enkele rol in de onderzoeksopzet, gegevensverzameling, gegevensanalyse, beslissing tot publicatie, noch in de voorbereiding van het manuscript.

Dankwoord
Deze studie maakte gebruik van besprekingen in het kader van de totstandkoming van rapport 204 voor het Belgische Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Wij willen graag Adriaan Blommaert, Niels Adriaenssens, Curt Brugman en Herman Goossens (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe) bedanken voor hun hulp bij de verwerking van de medicatiegegevens die we verzamelden via onze enquête over griepachtige aandoeningen, en tevens voor het ter beschikking stellen van de antibioticagegevens van GRACE. We danken ook marktonderzoeksbureau

‘DayOne’ voor het uitvoeren van de griepseizoensenquête 2011-2012. Bilcke J, Coenen S, Beutels P. Impact van klinische griep en griepachtige aandoeningen. Ziektelast, directe kosten en levenskwaliteit van patiënten die al dan niet professionele zorg zoeken. Huisarts Nu 2014;43:246-9.

Lees meer