Boeckxstaens, Pauline

Multimorbiditeit en polyfarmacie: gevaarlijke interacties

-
Boeckxstaens, Pauline

In de voorbije edities van Huisarts Nu kwam het fenomeen multimorbiditeit herhaaldelijk onder de aandacht. Wanneer men bij patiënten met multimorbiditeit de som maakt van de geldende richtlijnen, leidt dit tot complexe behandelplannen, versnipperde zorg en tegenstrijdige adviezen.

Lees meer

Multimorbiditeit: een complex fenomeen

-
Van Pottelbergh, Gijs
Vaes, Bert
Boeckxstaens, Pauline

Zorgmanagement bij patiënten met verschillende chronische aandoeningen is één van de belangrijkste uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Maar wat is multimorbiditeit juist en hoe kan men dit meten? En wat is de rol van de huisarts in deze complexe zorg?

Lees meer

Multimorbiditeit, doelgeoriënteerde zorg en sociale rechtvaardigheid. James Mackenzie Lecture - Londen, 18 november 2011

-
De Maeseneer, Jan
Boeckxstaens, Pauline

Hoe kan de huisarts schipperen tussen de ziektegeoriënteerde richtlijnen en de ruimere wensen van de patiënten met multimorbiditeit? In de James Mackenzie Lecture, gehouden in Londen op 18 november 2011, gaat prof. J. De Maeseneer na hoe de huisarts op de toenemende multimorbiditeit kan inspelen. Cruciaal hierin is de verschuiving naar doelgeoriënteerde zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn specifieke levenssituatie primeren.

Lees meer