Bogaerts, Hannelore

Together we change ... met de jonge huisarts!

-
Bogaerts, Hannelore
Himschoot, Thomas
Leysen, Bert

Het beleidsdocument ‘Together we change’ omvat een visie over de eerstelijnsgezondheidszorg en geeft aanzetten voor een uit te werken strategie. Het is knap dat dit gedragen wordt door de vier Vlaamse vakgroepen huisartsgeneeskunde. Zo kan de politiek dit verhaal moeilijk naast zich neerleggen. Als beginnende collega’s zijn we benieuwd welke reacties dit document zal uitlokken op het werkveld en bij de overheid.

Lees meer