Bogaerts, Hannelore

Together we change ... met de jonge huisarts!

-
Leysen, Bert
Himschoot, Thomas
Bogaerts, Hannelore

Het beleidsdocument ‘Together we change’ omvat een visie over de eerstelijnsgezondheidszorg en geeft aanzetten voor een uit te werken strategie. Het is knap dat dit gedragen wordt door de vier Vlaamse vakgroepen huisartsgeneeskunde. Zo kan de politiek dit verhaal moeilijk naast zich neerleggen. Als beginnende collega’s zijn we benieuwd welke reacties dit document zal uitlokken op het werkveld en bij de overheid.
Velen onder ons, of we nu zorgverlener of patiënt zijn, voelen dat ons gezondheidszorgsysteem onhoudbaar is in het perspectief van een duurzame toekomst. Slechts weinigen beseffen dat de golf van verandering zich niet aan de horizon ontrolt, maar dat we er momenteel allemaal deel van uit maken.

Lees meer