Bogaerts, K.

Medisch onverklaarde lichamelijke klachten

-
Bogaerts, K.
Van Diest, I.
Van den Bergh, O.

Impact van hersen- en leerprocessen op symptoombeleving
K. Bogaerts, I. Van Diest, O. Van den Bergh

Samenvatting
In de huisartsenpraktijk vormen subjectieve symptoomrapporteringen door de patiënt een belangrijk onderdeel bij het stellen van een diagnose, waarbij impliciet uitgegaan wordt van een accurate interoceptie. Interoceptie is de manier waarop lichamelijke signalen door de hersenen verwerkt en bewust worden gemaakt. Deze traditionele opvatting van een een-op-eenrelatie tussen fysiologie en subjectieve klachtervaring kan echter in twijfel worden getrokken. Recent onderzoek rond interoceptie toont aan hoe sterk psychologische variabelen zoals leren, anticipatie en sociale context, verweven zijn met centrale en perifere fysiologische processen en hoe ze de uiteindelijke subjectieve symptoomervaring kunnen beïnvloeden.
De benadering van medisch onverklaarde lichamelijke klachten als ‘interoceptieve disfuncties’ laat toe het dualistisch denken (ófwel psychisch ófwel lichamelijk) te overstijgen, waardoor maatschappelijke stigmatisering van dit type klachten kan verdwijnen. Bovendien kan het nieuwe denkkader onderzoek naar meer efficiënte behandelingsvormen stimuleren.

Dit artikel is gebaseerd op de voordracht van K. Bogaerts tijdens de studiedag ‘Psychosomatiek in de huisartsenpraktijk. Gesprekstraining voor huisartsen’ van Domus Medica op 14 juni 2014 te Haasrode.

K. Bogaerts is verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven en aan het multidisciplinair expertisecentrum Tumi Therapeutics;
I. Van Diest en O. Van den Bergh zijn verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven.

Correspondentie: katleen.bogaerts@ppw.kuleuven.be
Belangenconflict: niets aangegeven

Bogaerts K, Van Diest I, Van den Bergh O. Medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Impact van hersen- en leerprocessen op symptoombeleving. Huisarts Nu 2014;43:215-18.

Lees meer

De Pediatric Symptom Checklist. Betrouwbaarheid en validiteit

-
Vanderfaeillie, J.
Broers, S.
Bogaerts, K.
Vandenplas, Y.

Om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te meten is de Child Behavior Checklist de gouden standaard. Toch kan ook de Pediatric Symptom Checklist een nuttige rol spelen in de vroegdetectie van deze problemen, vooral omdat deze vragenlijst voor de ouders gebruiksvriendelijker is.

Lees meer