Bollen, Katrien

Verwijzing van CNI-patiënten naar de diëtist

-
Vansant, Tessa
Dessers, Nathalie
Lemmens, Karolien
Geens, Stefanie
Bollen, Katrien
Cloosen, Gunther
Vanhauwaert, Erika
Claes, Kathleen
Van Pottelbergh, Gijs

Welke drempels ervaren huisartsen, diëtisten en patiënten?

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van structurele of functionele nierschade sinds drie of meer maanden. Met structurele schade wordt de aanwezigheid van proteïnurie, hematurie of structurele afwijkingen bedoeld. Functionele schade uit zich als een glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR volgens de MDRD-formule) van minder dan 60 ml/min/1,73 m2.
De prevalentie van CNI in Vlaanderen bedraagt 13% volgens de gegevens van de Intego-databank en stijgt aanzienlijk met de leeftijd en de aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren. Er wordt verwacht dat ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking, samen met de toename van obesitas en diabetes mellitus, de prevalentie van nierinsufficiëntie in de toekomst nog zal toenemen.

Lees meer