Bombeke, Katrien

De huisarts als patiënt. Barrières tot de gezondheidszorg

-
Delporte, Femke
Bombeke, Katrien
Bastiaens, Hilde

De laatste jaren is de aandacht voor zelfzorg bij artsen enorm toegenomen, en terecht. Artsen behoren tot de risicogroep voor een scala aan psychosociale problemen. Burn-out is hierin een thema dat grote zorgen baart door de grote impact op de gezondheidszorg.
In hun review wijzen Wallace et al. op het rechtstreekse verband tussen het welzijn van artsen en de kwaliteit van de gezondheidszorg van een land. Een arts die zich goed in zijn vel voelt, staat scherper, maakt minder fouten en heeft meer tevreden patiënten die meer therapietrouw vertonen.

Lees meer

Patiëntgerichtheid bij studenten geneeskunde. Determinanten en impact van communicatietraining en klinische stages

-
Bombeke, Katrien

Patiëntgerichte dokters hebben aandacht voor de zieke mens in zijn unieke context en voor de biopsychosociale factoren in het ziekteproces. Zij beschouwen de patiënt als een gelijkwaardige partner bij het nemen van beslissingen. Een gezonde arts-patiëntrelatie is voor hen een basisvoorwaarde voor goede geneeskunde.

Lees meer

Patiëntgericht communiceren en klinisch redeneren in een consult. Hoe kan een prescriptief consultformat beide integreren?

-
Debaene, Luc
Bombeke, Katrien
Van den Bogerd, Kristin
Van Royen, Paul

Patiëntgericht communiceren en evidence-based klinisch redeneren werden tot nu toe vaak als aparte werelden beschouwd. Dit artikel gaat op zoek naar een consultmodel dat beide integreert.

Lees meer

Tutorship in groep. Een glimp achter de schermen

-
Bombeke, Katrien
Debaene, Luc
Jespers, I.
Van Royen, Paul
De Winter, B.

Dit kort onderzoeksverslag beschrijft een pilootproject van tutorship in groep, tijdens het stagejaar aan de Universiteit Antwerpen. Welke thema’s brengen studenten naar voor? Wat is juist de rol van de tutor en wat kan tutorship in groep voor stagejaarstudenten betekenen?

Lees meer

Tutorship aan de Universiteit Antwerpen. Reflectiegroepjes voor studenten geneeskunde

-
Debaene, Luc
Bombeke, Katrien
Van den Bogerd, Kristin
Michels, Nele
Ferrant, Louis
Van Royen, Paul
De Winter, B.

Tutorgesprekken in het medisch curriculum faciliteren het transformatieproces van student naar patiëntgerichte professional. Het gaat hier om de nulde lijn van psychisch welzijn van de studenten, die kwetsbaar maar gezond met zichzelf en met elkaar kunnen omgaan. De tutorgesprekken in de huisartsenopleiding worden nu gevoerd tussen vier pupils en een tutor. Deze nieuwe format geeft een andere dynamiek in de peergroepjes dan in een gesprek van één op één, met andere mogelijkheden.

Lees meer

Help, mijn patiëntgerichtheid is bedreigd! Ervaringen van studenten geneeskunde en hun opleiders

-
Bombeke, Katrien
Symons, L.
Debaene, Luc
De Winter, B.
Schol, S.
Van Royen, Paul

Deze studie exploreert de ervaringen van studenten geneeskunde en hun opleiders met patiëntgerichtheid. Ondersteunende arts-studentrelaties, studentgericht onderwijs en begeleiding die tegemoet komen aan de noden van de arts als persoon, zijn centrale factoren in de ontwikkeling van deze patiëntgerichtheid.

Lees meer

Motiveren tot gezond(er) gedrag in de huisartsenpraktijk. Het Domus Medica-project ‘Consultvoeren en gedragsverandering’

-
Thijs, Gabie
Bombeke, Katrien

Het project ‘Consultvoeren en gedragsverandering’ van Domus Medica maakte uit de vele modellen voor gedragsverandering bij patiënten een selectie en ging na welke interventies het gemakkelijkste te implementeren zijn in de  huisartsenpraktijk.

Lees meer