Bossaert, H.

Opstart en management van een huisartsenwachtpost

-
Schoenmakers, Birgitte
Van Baelen, Sabine
Boogaerts, T.
Bossaert, H.
Maertens, K.
Neyrinck, A.
Vanden Bussche, I.
Vanderhoydonck, J.

Een kwalitatief onderzoek in zestien Vlaamse huisartsenwachtposten
T. Boogaerts, H. Bossaert, K. Maertens, A. Neyrinck, I. Vanden Bussche, J. Vanderhoydonck, S. Van Baelen, B. Schoenmakers
SAMENVATTING
In een huidig landschap van dreigende huisartsentekorten en stijgende medische consumptie is een goede organisatie van de werklast voor huisartsen in Vlaanderen onontbeerlijk. Een antwoord hierop is de huisartsenwachtpost, die de laatste jaren aan populariteit wint. De voordelen zijn duidelijk: verminderde werkbelasting voor de huisarts, betere veiligheid, verlichting van de werkdruk van de spoedgevallen en grotere bereikbaarheid. Toch is het opstarten van een wachtpost geen sinecure. Er is weinig uniformiteit en iedere wachtpost moet met vallen en opstaan zijn eigen weg zoeken.
Dit onderzoek verzamelde informatie bij zestien bestaande huisartsenwachtposten in Vlaanderen. Hieruit blijkt ook de nood aan een uniforme richtlijn die een vlotte opstart van een kwaliteitsvolle huisartsenwachtpost in het Vlaamse landschap toelaat.

T. Boogaerts is huisarts te Genk;
H. Bossaert is huisarts te Menen;
K. Maertens is huisarts te Marke;
A. Neyrinck is huisarts-in-opleiding te Rollegem;
I. Vanden Bussche is huisarts-in-opleiding te Vilvoorde;
J. Vanderhoydonck is huisarts te Hechtel-Eksel;
S. Van Baelen en B. Schoenmakers zijn huisartsen te Leuven en verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven.

Correspondentie: birgitte.schoenmakers@med.kuleuven.be
Belangenvermenging: geen

Boogaerts T, Bossaert H, Maertens K, Neyrinck A, Vanden Bussche I, Vanderhoydonck J, Van Baelen S, Schoenmakers B. Opstart en management van een huisartsenwachtpost: Een kwalitatief onderzoek in zestien Vlaamse huisartsenwachtposten. Huisarts Nu 2015;44:114-121.

Lees meer