Buntinx, Frank

Voorkamerfibrillatie bij ouderen in Vlaanderen. Epidemiologisch onderzoek met Intego-gegevens

-
Degryse, Jan
Vaes, Bert
Vanbeselaere, Vigdis
Elli, Steven
Buntinx, Frank
Dewitte, Harrie

Voorkamerfibrillatie is na extrasystole de meest voorkomende hartritmestoornis. De prevalentie van voorkamerfibrillatie neemt toe met de leeftijd: meer dan drie kwart van de patiënten met voorkamerfibrillatie is ouder dan 65 jaar. Op dit moment lijden meer dan 8,8 miljoen volwassenen in de Europese Unie aan voorkamerfibrillatie. Dit aantal wordt verwacht te verdubbelen in de volgende 50 jaar door de veroudering van onze populatie.

Lees meer

Sneltesten in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Wat is de toekomst?

-
Buntinx, Frank
Van Severen, Evie

In de tweede helft van de 20e eeuw beschikten veel huisartsen in hun praktijk over een beperkte set van laboratoriumtesten die zij zelf uitvoerden (albuminurie door kookproef, glucosurie, hemoglobine,...). Een forse uitbreiding van de diagnostiek aan de hand van laboresultaten werd in eerste instantie in de huisartsenpraktijk mogelijk gemaakt door centralisatie van analyses in een aantal laboratoria.

Lees meer

Prevalentie van chronische nierfalen bij patiënten met diabetes type 2. Intego in de praktijk

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Van Pottelbergh, Gijs
Goderis, Geert
Buntinx, Frank

Wat is de prevalentie van chronisch nierfalen bij patiënten met diabetes type 2 in Vlaanderen? Dit werd nagegaan met behulp van de Intego-databank.

Lees meer

Geestelijke gezondheidsproblemen in de huisartsenpraktijk. Incidenties op basis van Integoregistraties

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Buntinx, Frank

De Integodatabank wordt gebruikt om de basisepidemiologische gegevens te verzamelen van een aantal mentale aandoeningen in Vlaanderen. Wat zijn de tijdstrends en zijn leeftijds- of geslachtsverschillen merkbaar bij verschillende aandoeningen?

Lees meer

Kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen. Hoe goed schat de huisarts 'frailty' in?

-
Daniels, L.
Vanschoenbeek, J.
Avonts, Dirk
Buntinx, Frank

Is de intuïtieve inschatting van de huisarts voldoende om zijn kwetsbare ouderen te identificeren of is hiervoor een gevalideerd screeningsinstrument noodzakelijk? Dit werd onderzocht in de eigen praktijk, waarbij ook instrumenten en een sjabloon voor zorgoverleg werden ontwikkeld.

Lees meer

ACHIL. Griekse mythe of Belgische realiteit?

-
Goderis, Geert
De Clercq, E.
Van Casteren, V.
Bossuyt, N.
Moreels, S.
Buntinx, Frank
Bartholomeeusen, Stefaan

ACHIL staat voor ‘Ambulatory Care Health Research Laboratory’ en heeft als taak de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een zorgtraject te evalueren. Zorgtrajecten zijn de Belgische insteek van het chronische zorgmodel en dienen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een chronische aandoening – in casu diabetes type 2 en chronische nierinsufficiënte – te verbeteren.

Lees meer

Klinische signalen van ernstige infecties bij kinderen. Wanneer moet de huisarts tot actie overgaan?

-
Van den Bruel, Ann
Haj-Hassan, T.
Thompson, M.
Buntinx, Frank
Mant, D.

Huisartsen moeten bij een ziek kind altijd bedacht zijn op alarmsignalen voor ernstige infecties, maar zullen nooit al deze infecties tijdig signaleren. Klinische tests, in welke combinatie ook, zijn bovendien tamelijk slecht in staat om een ernstige infectie effectief uit te sluiten. Een goede vangnetstrategie is daarom noodzakelijk, met inschakeling van de ouders.

Lees meer

Hoe bepalend is de initiële diagnose om patiënten met pijn op de borst te verwijzen? Een observationeel onderzoek

-
Bruyninckx, Rudy
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Van Casteren, V.
Buntinx, Frank

Volgens deze studie, uitgevoerd met gegevens van het Belgische peilpraktijkennetwerk, wordt de verwijzingsgraad voor patiënten met pijn op de borst beïnvloed door de initiële diagnose en door de zekerheidsgraad van deze initiële diagnose. Is de huisarts onzeker over zijn diagnose, dan stijgt het aantal verwijzingen in alle ziektecategorieën van initiële diagnosen.

Lees meer

Om welke redenen verwijzen huisartsen patiënten met pijn op de borst? Een kwalitatief onderzoek

-
Bruyninckx, Rudy
Van den Bruel, Ann
Hannes, K.
Buntinx, Frank
Aertgeerts, Bert

Bij patiënten met pijn op de borst moet de huisarts beslissen of hij verwijst eerder dan een specifieke diagnose te stellen van een acuut coronair syndroom. Deze studie suggereert dat huisartsen geloven dat zij niet uitsluitend de ‘klassieke’ tekens en symptomen gebruiken bij dit beslissingsproces. Ook achtergrondinformatie over de patiënt, de persoonlijke opinies van de huisarts en zijn ‘pluis/niet-pluis’-gevoel spelen een belangrijke rol.

Lees meer

Welke rol speelt de huisarts in het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten met dementie? Een systematisch literatuuroverzicht

-
Schoenmakers, Birgitte
Buntinx, Frank
De Lepeleire, Jan

Mantelzorgers verwachten veel van hun huisarts als het gaat om de begeleiding van de zorg voor een verwante met dementie. Volgens dit literatuuroverzicht zijn deze mantelzorgers wel tevreden over de goedbedoelde inzet van de huisartsen, maar vinden ze ook dat huisartsen vooral op het vlak van communicatie en tijdsinvestering ondermaats presteren. Huisartsen langs hun kant geven aan dat dementiezorg tijdrovend en frustrerend is en stellen zich ook vragen bij de hun toebedeelde sleutelpositie in deze complexe zorgsituatie.

Lees meer