Coenen, Samuel

Antibioticagebruik in de huisartsenwachtpost. Wat zijn de ervaringen van huisartsen?

-
Colliers, Annelies
Coenen, Samuel
Remmen, Roy
Philips, Hilde
Anthierens, Sibyl

Antibioticaresistentie is een toenemend probleem als gevolg van het onnodig en suboptimaal voorschrijven van antibiotica. Het grootste aandeel antibiotica wordt voorgeschreven in de eerste lijn. Ondanks alle inspanningen van de laatste twee decennia blijft België één van de koplopers in Europa wat het gebruik van antibiotica betreft.

Lees meer

Hoe de prognose bij acute hoest beter voorspellen? Onderzoek in zes Europese landen van het GRACE-project

-
Bruyndonckx, Robin
Hens, Niel
Verheij, Theo JM
Aerts, Marc
Goossens, Herman
Ieven, Margareta
Butler, Christopher C
Little, Paul
Coenen, Samuel

Acute hoest is een van de meest frequente redenen van contact in de eerste lijn. Het is aangetoond dat patiënten hiervoor met een antibioticum behandelen weinig tot geen effect heeft (ook niet bij patiënten met comorbiditeiten) en dat het meestal gaat om een zelflimiterende lage luchtweginfectie. Nochtans krijgt meer dan 50% van deze patiënten een antibioticum voorgeschreven.

Lees meer

Hoe het voorschrijven van antibiotica bij acuut zieke kinderen verminderen?

-
Coenen, Samuel
Anthierens, Sibyl

Bij de start van de Europese antibioticaweek op 12 november verdedigde dr. Marieke Lemiengre haar doctoraatsonderzoek aan de UGent over het effect van twee interventies op het voorschrijven van antibiotica bij acuut zieke kinderen. Het ontwikkelen van interventies met andere disciplines kan tot betere resultaten leiden.

Lees meer

Antibioticaresistentie: niet alleen door antibioticagebruik

-
Coenen, Samuel

Antibioticaresistentie is een prioritair wereldwijd gezondheidsprobleem. Hoewel het gebruik en overgebruik van antibiotica de primaire drijfveren zijn van het ontstaan en onderhouden van antibioticaresistentie, dragen andere factoren bij aan de toename ervan.

Lees meer

Bent u al een Antibiotic Guardian?

-
Coenen, Samuel
Anthierens, Sibyl

Antibioticaresistentie is een van de grootste bedreigingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Zonder doeltreffende antibiotica worden veel routinebehandelingen steeds gevaarlijker. Om de resistentie af te remmen zullen we het onnodige gebruik van antibiotica drastisch moeten verminderen.

Lees meer

Verbetert onafhankelijk artsenbezoek het voorschrijfgedrag? Kwalitatief onderzoek bij onafhankelijke artsenbezoekers en huisartsen

-
Anthierens, Sibyl
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Schmitz, Olivier

Om klinisch-wetenschappelijk bewijs te kunnen vertalen naar de praktijk is het essentieel om verandering in professioneel gedrag te begrijpen, inclusief de barrières en faciliterende factoren. Interventies die in een klinische onderzoeksetting het meest doeltreffend zijn, zijn echter niet noodzakelijk de interventies die huisartsen het liefst willen leren, het makkelijkst vinden om toe te passen of prioritair te implementeren, of die het meest geschikt zijn voor hun praktijk.

Lees meer

Rationeel voorschrijven van pijnstillers bij artrose. Onderzoek naar doeltreffendheid van onafhankelijke artsenbezoekers

-
Anthierens, Sibyl
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Gielen, Birgit
Bruyndonckx, Robin
Cornelis, Koen
Ackaert, Katelijne

De farmaceutische sector is in het westen een belangrijke partner in verschillende navormingsinitiatieven voor huisartsen. Dit kan aanleiding geven tot vertekening van de keuze van de onderwerpen of de aangeboden informatie.
De meeste navormingsstrategieën (bv. symposia) hebben gemengde effecten. Onafhankelijke artsenbezoeken daarentegen zijn doeltreffend om de kwaliteit van het voorschrijfgedrag in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Lees meer

Veilig minder antibiotica? Het kan!

-
Coenen, Samuel

Als bacteriën erin slagen te leren hoe ze weerstand moeten bieden aan antibiotica, waarom zouden artsen dat dan niet kunnen? Toch zijn artsen vaak bezorgd over de veiligheid van hun patiënten als ze minder antibiotica zouden gebruiken voor luchtweginfecties.

Lees meer

Opvolgen en voorspellen van griepepidemieën. Kunnen klinische gegevens uit de huisartsenwachtpost hierbij helpen?

-
Michiels, Barbara
Coenen, Samuel
Hens, N.
Van Kinh, Nguyen
Bossuyt, Nathalie

De jaarlijkse griepepidemieën betekenen een zware last voor de volksgezondheid, onder meer op sociaaleconomisch en organisatorisch vlak. Om het hoofd te bieden aan de impact van de seizoensgriep staan gezondheidszorgsystemen ieder jaar voor een organisatorische uitdaging: het optimaliseren van de mankracht en zorgen dat er voldoende geneesmiddelen op voorraad zijn. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) rapporteert wekelijks over de incidentie van klinische griepale syndromen en over de circulerende virussen, op basis van gegevens en klinische stalen verzameld door de huisartsenpeilpraktijken.

Lees meer