De Sutter, An

Antibiotica bij kinderen met een acute, nieternstige infectie Kunnen eenvoudige interventies het voorschrijfgedrag beïnvloeden?

-
Lemiengre, Marieke
Verbakel, Jan
Colman, Roos
De Burghgraeve, Tine
De Baets, Frans
De Sutter, An

Diagnostische onzekerheid kan leiden tot het overmatig voorschrijven van antibiotica bij kinderen: enerzijds is het moeilijk om virale van bacteriële infecties te onderscheiden, anderzijds voelt het ontzeggen van antibiotica aan een kind met een mogelijke bacteriële infectie verkeerd.

Lees meer

Medicatienazicht bij patiënten met polyfarmacie. De GheOP³S-tool: een expliciete Belgische checklist

-
De Sutter, An
Tommelein, Eline
Boussery, Koen

Zowel in België als in Europa wordt het aantal personen ouder dan 65 jaar alsmaar groter. Recente cijfers geven aan dat ongeveer 20% van de totale populatie ouder is dan 65 jaar, wat in België neerkomt op ruim twee miljoen oudere personen.
Als medicatie voor oudere patiënten wordt voorgeschreven, moeten we rekening houden met leefstijdsgerelateerde veranderingen in de omzetting en het gedrag van geneesmiddelen (farmacokinetiek en -dynamiek). Bovendien worden omwille van multimorbiditeit (i.e. meerdere chronische aandoeningen bij dezelfde patiënt) vaak meerdere geneesmiddelen voorgeschreven (i.e. polyfarmacie).

Lees meer

Tragedy of the commons

-
De Sutter, An

We schrijven met zijn allen te veel antibiotica voor. Ondanks alle campagnes is België nog steeds bij de slechtste leerlingen van de klas. Voorschrijven gebeurt tijdens een individuele interactie tussen de arts en de patiënt en we weten dat daar allerlei invloeden kunnen spelen.

Lees meer

Samenwerking tussen huisartsen en tabakologen. Onbekend is onbemind?

-
De Sutter, An
Eeckhout, Thomas

Roken is slecht voor de gezondheid. Men kan er hart- en vaatziekten, kanker, longaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen van krijgen. Toch rookte in 2009 nog steeds een vijfde van de Belgische bevolking.

Lees meer

NHG-Standaard Acute Rhinosinusitis (derde herziening)

-
De Sutter, An

De NHG-Standaard Rhinosinusitis werd voor een derde keer herzien. Dit gebeurde volgens de strikte procedure vastgelegd door het NHG, die in januari 2013 startte met het opstellen van zoekvragen en een grondige literatuursearch.

Lees meer

Rationeel gebruik van antibiotica. De principes op een rijtje

-
Costers, M.
De Sutter, An

Dit jaar kregen alle huisartsen de ‘Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk’ (editie 2012) in de bus. Per klacht of ziektebeeld wordt hierin kort vermeld wanneer het al dan niet aangewezen is om een antibioticum voor te schrijven en wat dan de beste keuze, juiste dosis en dosisinterval zijn.

Lees meer

Verwijzing van diabetespatiënten naar een educatieprogramma. Waarom aarzelen huisartsen?

-
Sunaert, P.
Vandekerckhove, M.
Bastiaens, Hilde
Feyen, L.
Vanden Bussche, Piet
De Maeseneer, Jan
De Sutter, An
Willems, S.

Om toekomstige initiatieven voor ondersteuning van zelfzorg te kunnen verbeteren is het belangrijk om naast de ervaringen van deelnemende artsen ook de visie van niet of minder deelnemende artsen te kennen. Dit onderzoek gaat na welke belemmeringen deze groep van huisartsen ziet bij een verwijzing van patiënten met diabetes naar het regionale educatieprogramma.

Lees meer

Kort Nieuws 41(5)

-
De Sutter, An
Van Nuland, Marc
Coenen, Samuel
De Deken, Lut
Heytens, Stefan
Christiaens, Thierry

Europese en Amerikaanse richtlijn over acute rhinosinusitis op één lijn? • Intranasale cortocoïden bij acute rhinosinusitis? • Internethulp bij chronisch vermoeide adolescenten • Antibioticaresistentie bij Helicobacter pylori-infecties • Aspirine voor recidiverende veneuze trombo-embolieën? • Zijn voorspellende factoren voor cystitis anders bij 85-plussers?

Lees meer

Vermoeden van ongecompliceerde urineweginfectie. Symptoomverloop bij behandelde vrouwen

-
Heytens, Stefan
De Sutter, An
De Backer, D.
Verschraegen, G.
Christiaens, Thierry

Artsen beschouwen een cystitis dikwijls als een banale en goed gekende pathologie, gekenmerkt door een beperkt aantal symptomen zoals dysurie, dringende mictie (‘urgency’) en frequente mictie (‘frequency’).

Lees meer

Piepende ademhaling bij jonge kinderen. Wat is de impact van een praktijkrichtlijn op de diagnose en behandeling?

-
Kerckvoorde, L.
Goossens, V.
De Baets, Frans
De Sutter, An

Wat zijn de belangrijke anamnestische en klinische elementen bij de diagnosestelling van piepende ademhaling bij kinderen? Is het huidige beleid bij kinderen met de symptoomdiagnose ‘piepende ademhaling’ in overstemming met de richtlijnen?

Lees meer