Goderis, Geert

Kan een dalende bloeddruk de nierfunctie bij ouderen verslechteren? Nieuwe hypothesen door analyse van de Intego-databank

-
Van Pottelbergh, Gijs
Vaes, Bert
Goderis, Geert

De prevalentie van chronische nierinsufficiëntie (CNI) neemt toe met het ouder worden, tot ongeveer 10% op de leeftijd van 65 jaar en tot 60% bij personen van 80 jaar en ouder. CNI en vooral het eindstadium van de nierziekte (ESNZ) worden erkend als een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De kosten per patiënt in dialyse lopen per jaar op tot meer dan 50 000 euro en er wordt meer dan 1% van het Belgische gezondheidszorgbudget aangewend om deze kosten te dekken. Daarnaast verhoogt CNI het risico op cardiovasculaire events en mortaliteit. Bovendien kunnen veel medicijnen niet worden gebruikt of moet hun dosering bij patiënten met CNI worden aangepast.

Lees meer

Hoe zien zorgverleners de organisatie van chronische zorg?

-
Goderis, Geert
D’hanis, Gunther
Merckx, Gert

Resultaten van een bevraging onder 1300 zorgverleners

Tot laat in de 20e eeuw vormden acute ziektes, bepalend voor ernstige ziekte en dood, de belangrijkste uitdaging voor de organisatie van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. De laatste decennia is hierin verandering gekomen en neemt het belang van chronische aandoeningen spectaculair toe. Oorzaken hiervan zijn de vergrijzing en de langere overleving van personen met een chronische aandoening.
Die verandering in medische epidemiologie zet ons gezondheidszorgmodel onder druk. Eerst en vooral wordt de financiële leefbaarheid bedreigd door een kostenexplosie.

Lees meer

Bijblijven in 140 tekens

-
Goderis, Geert
Van Nuland, Marc

Nee, twitter is niet alleen maar een instrument voor mediageile narcisten die zichzelf graag met de regelmaat van de klok in de schijnwerpers tweeten. Zoals met zoveel uitvindingen kan men er ook iets nuttigs mee doen, voor wie dit wil tenminste.

Lees meer

Kort Nieuws 42(4)

-
Matthijs, Nicholas
Gielis, Guy
De Wachter, Johan
Goderis, Geert

Nicholas Matthijs. Heeft borstvoeding een effect op de ontwikkeling van coeliakie?
Guy Gielis. Praktijkopleiders leveren gemiddeld betere kwaliteit.
Nicholas Matthijs. Postnatale depressie: de eerste lijn kan een verschil maken.
Johan De Wachter. Herstel ook zonder scalpel bij voorstekruisbandruptuur.
Geert Goderis. Zoutbeperking moet resoluut aanbevolen worden.

Lees meer

Hades en Charon. Het verhaal van de Dood en de Huisarts

-
Goderis, Geert

Ik heb een periode gehad, tussen de jaren 2001 en 2004, waarin ik 'pakkende' ervaringen in mijn praktijk van mij af wou, 'moest' schrijven. Het was een periode waarin ik zelf bezig was aan een emotionele en existentiële wederopbouw. Het ordenen van mijn gedachten en gevoelens op papier bracht voor mij sereniteit en rust.

Lees meer

Prevalentie van chronische nierfalen bij patiënten met diabetes type 2. Intego in de praktijk

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Van Pottelbergh, Gijs
Goderis, Geert
Buntinx, Frank

Wat is de prevalentie van chronisch nierfalen bij patiënten met diabetes type 2 in Vlaanderen? Dit werd nagegaan met behulp van de Intego-databank.

Lees meer

Proactieve organisatie van de chronische zorg. Een noodzakelijke factor voor het slagen van de zorgtrajecten

-
Bogaert, V.
Vercammen, W.
Van Aerde, G.
Goderis, Geert
Schoenmakers, Birgitte

Is een oproepingsbrief een geschikt hulpmiddel om meer patiënten te includeren in het zorgtraject? Volgens dit praktijkproject wel: de helft van de aangeschreven patiënten schreef zich uiteindelijk in.

Lees meer

Wie faalt, heeft een stoornis

-
Lemiengre, Marc
Goderis, Geert
Debaene, Luc

Huisarts Nu brengt u deze keer een zeer gevarieerd nummer. Naast praktijkgerichte artikels hebben we voor u een commentaarstuk van Paul Verhaeghe over identiteit en maatschappij, dat we integraal publiceren. Want als huisarts zien we ook hoe de maatschappij het welzijn van onze patiënten kan aantasten.

Lees meer

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming

-
De Clercq, E.
Van Casteren, V.
Bossuyt, N.
Moreels, S.
Goderis, Geert
Bartholomeeusen, Stefaan
Bonte, P.
Bangels, M.

De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit onderzoeksrapport wordt een generiek model van gegevensstroom voor een onderzoeksnetwerk beschreven en getoetst aan het nationale privacysysteem.

Lees meer