Hendrickx, Kristin

Impact van de stage huisartsgeneeskunde. Een systematische review over de student, begeleider en patiënt

-
Remmen, Roy
Hendrickx, Kristin
Turkeshi, Eralda
Michels, Nele

Door het toenemend aantal patiënten met complexe aandoeningen wordt de complementaire rol tussen ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg steeds belangrijker. De huidige aanbevelingen roepen dan ook op om studenten geneeskunde meer in contact te brengen met de eerstelijnszorg en in het bijzonder met de huisartsgeneeskunde als belangrijkste medische eerstelijnsdiscipline.
Een stage huisartsgeneeskunde tijdens de bachelorjaren zorgt voor een vroegtijdig contact met patiënten. Zo maken studenten kennis met de arts-patiëntrelatie en de invloed van ziekte op familie. Bovendien is het een gelegenheid om communicatieve en klinische vaardigheden in te oefenen.

Lees meer

Mictieklachten bij mannen vanaf vijftig jaar

-
Hendrickx, Kristin
Baeten, Yves

Prospectief observationeel onderzoek naar prevalentie en patient delay

Het begrip mictieklachten is een verzamelnaam voor symptomen veroorzaakt door disfunctie van de lagere urinewegen. De klachten kunnen zich op verschillende manieren uiten en kunnen solitair of in combinatie voorkomen. Nycturie, urgency, een zwakke straal, het moeilijk op gang komen van het plassen, een onderbroken urinestroom, noodzaak tot persen, onvoldoende leegplassen en nadruppelen zijn de voornaamste klachten.
Mictieklachten kunnen maar zelden worden toegeschreven aan één specifiek orgaan, zowel benigne prostaathypertrofie, detrusor disfunctie als bekkenbodemproblematiek kunnen een rol spelen.

Lees meer

Taboes rond urine-incontinentie bij Turkse vrouwen. Onderzoek in een wijkgezondheidscentrum

-
Hendrickx, Kristin
Rasschaert, N.

Hoewel een zeer prevalente aandoening, blijft urine-incontinentie vaak een ondergerapporteerd probleem. Slechts de helft tot een derde van de patiënten consulteert met dit probleem een arts. Cijfers uit het EMD van het wijkgezondheidscentrum De Sleep, een praktijk waarvan ongeveer de helft van de patiënten van Turkse origine is, toonden bij deze populatie een wel heel lage prevalentie aan.

Lees meer

Proactief hiv testen en counselen bij Sub-Saharaans-Afrikaanse migranten

-
Remmen, Roy
Hendrickx, Kristin
Loos, Jasna
Manirankunda, L.
Nöstlinger, C.

Een observationeel onderzoek in de huisartsenpraktijk
J. Loos, L. Manirankunda, K. Hendrickx, R. Remmen, C. Nöstlinger
Samenvatting
Van de sub-Saharaans-Afrikaanse migranten in Antwerpen leeft 4,6% met hiv; 50% kreeg in 2013 zijn diagnose te laat. Proactief hiv testen en counselen door huisartsen wordt daarom aanbevolen om het aantal late diagnoses terug te dringen. Om huisartsen te ondersteunen bij het proactief voorstellen van een hiv-test en daarbij cultuursensitieve counseling te voorzien om het aantal late diagnoses terug te dringen, ontwikkelden we een handleiding.
65 huisartsen testten deze gedurende 12 weken bij elk consult met een Afrikaanse patiënt uit. De kwalitatieve evaluatie gaf aan dat het proactief hiv testen en counselen van Afrikaanse patiënten aanvaardbaar is voor huisartsen. Routinematig een hiv-test voorstellen bij elk consult lag moeilijker. De beste ingangspoort voor het proactief hiv testen en counselen bleek een bloedanalyse voor andere medische redenen.
Hoewel initieel onwennig verbeterden de counselingvaardigheden van de deelnemende huisartsen gedurende het onderzoek. Om tot schaalvergroting te komen moeten de counselingvereisten, zoals voorgeschreven door de WHO/INAIDS, gereduceerd worden, moet de rol van de huisarts in de preventieve zorg officieel erkend worden en moet (blijvend) geïnvesteerd worden in opleiding.

J. Loos, L. Manirankunda en C. Nöstlinger zijn verbonden aan de Eenheid hiv en seksuele gezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde;
K. Hendrickx en R. Remmen zijn verbonden aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen.

Dit artikel is een ingekorte versie van:\nLoos J, Manirankunda L, Hendrickx K, et al. HIV testing in primary care: feasibility and acceptability of provider initiated HIV testing and counseling for sub-Saharan African migrants. AIDS Educ Prev 2014;26:81-93.

Correspondentie: jloos@itg.be
Belangenvermenging: niets vermeld

Loos J, Manirakunda L, Hendrickx K, Remmen R, Nöstlinger C. Proactief hiv testen en counselen bij Sub-Saharaans-Afrikaanse migranten. Een observationeel onderzoek in de huisartsenpraktijk. Huisarts Nu 2014:43:249-51.

Lees meer

Gedeelde zwangerschapsbegeleiding: kan het beter? Introductie van een regionaal zorgpad

-
De Maeyer, L.
Hoste, J.
Seuntjens, Lieve
Fransen, E.
Hendrickx, Kristin

Naar aanleiding van de opstart van een regionaal zorgpad zwangerschapsbegeleiding werd in twee opleidingspraktijken nagegaan of vrouwen beter geïnformeerd kunnen worden over gedeelde zwangerschapsbegeleiding.

Lees meer

Gedeelde zwangerschapsbegeleiding: een haalbare taak? Meningen van vrouwen, huisartsen en gynaecologen

-
Hoste, J.
De Maeyer, L.
Seuntjens, Lieve
Fransen, E.
Hendrickx, Kristin

Naar aanleiding van de introductie van een zorgpad zwangerschapsbegeleiding in de regio Deurne-Borgerhout gingen we het draagvlak hiervoor na.

Lees meer

Wat houdt studenten bezig tijdens hun huisartsenstage? Tips voor stagebegeleiders en praktijkopleiders

-
Hendrickx, Kristin
Van den Bogerd, Kristin
Nicolai, Guido

Studies geven aan dat de kwaliteit van ervaringen in de huisartsenpraktijk in de vroege studiejaren bijdraagt tot het kiezen voor huisarts als latere carrière. ‘Work place learning’ in de huisartsgeneeskunde is vooral gestoeld op kwaliteit van supervisie, het in contact komen met een voldoende diversiteit aan patiënten en de mogelijkheid tot onafhankelijk werken.

Lees meer

Condoomgebruik bij laaggeschoolde adolescenten van verschillende herkomst. Resultaten van een vragenlijstonderzoek

-
Hendrickx, Kristin
Philips, Hilde
Avonts, Dirk

Volgens verschillende rapporten zouden laaggeschoolde allochtone tieners meer risico lopen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) dan autochtone tieners. Deze studie brengt een overzicht van welke determinanten van gedrag, opleiding, opvoeding en maatschappelijke waarden het condoomgebruik bij laaggeschoolde adolescenten van verschillende herkomst beïnvloeden.

Lees meer