Schoenmakers, Birgitte

Wat betekent een beslishulp over menopauze in de praktijk? Onderzoek naar het nut en de bruikbaarheid

-
Hens, Arne
Lenssen, Karolien
Van Praet, Valerie
Walravens, Sappho
Schoenmakers, Birgitte

Een vrouw verkeert gemiddeld een derde van haar leven in de peri- en postmenopauzale fase. Het is dus belangrijk voor de levenskwaliteit om problemen te reduceren die aan de overgang zijn gerelateerd. De verscheidenheid van menopauze klachten maakt dat de behandelingsopties gevarieerd zijn.

Lees meer

Ondervoeding bij alleenstaande thuiswonende 70-plussers. Screening in de huisartsenpraktijk

-
Lambrecht, Marie
Schoenmakers, Birgitte

Volgens een onderzoek uit 2013 bij 3641 Belgen ouder dan 70 jaar zou 45% van alle ouderen een risico op ondervoeding lopen; 12% van de ondervraagde personen was reeds ondervoed. In de thuissituatie had 28% een reëel risico om ondervoed te raken en was 7% effectief ondervoed.

Lees meer

Verbetert een beslishulp de preconceptiezorg? Bevraging van vrouwelijke patiënten en huisartsen

-
Van Riel, Noor
Schoenmakers, Birgitte

Preconceptiezorg heeft als doel om personen met een kinderwens – nu of in de toekomst – te informeren over mogelijke risico’s tijdens de zwangerschap en hen optimaal op een zwangerschap voor te bereiden.

Lees meer

De kwetsbare arts

-
Schoenmakers, Birgitte

Waar ligt de grens tussen ongemanierd en agressief gedrag? Wanneer wordt het voor de arts bedreigend? En is dit voor iedere arts hetzelfde? Doelmatige preventie en interventie zal met deze verschillen rekening houden.

Lees meer

Wat moet een arts op de wachtpost kunnen?

-
Schoenmakers, Birgitte
Verdonck, Patrick

Bij het artikel ‘Wat moet een arts kunnen op de huisartsenwachtpost’ in het vorige nummer van Huisarts Nu (blz. 279-82) had dr. Patrick Verdonck een aantal bedenkingen.

Lees meer

Wat moet een arts kunnen op de huisartsenwachtpost? Onderzoek naar noodzakelijke vaardigheden in zeven wachtposten

-
Schoenmakers, Birgitte
Van Baelen, Sabine
Derycker, Elisa
Duerinck, Margo
Hostens, Herman
Reinout Kissel
Ryssens, Tim
Van Soom, Jago
Vandeboel, Anneleen

De continuïteit van zorg is wettelijk verplicht in België. In de eerstelijnszorg wordt de continuïteit gegarandeerd door de wachtdienstregelingen binnen een huisartsenkring. De laatste jaren is ook het oprichten van een huisartsenwachtpost zeer in trek. Deze wachtposten garanderen zorg buiten de kantooruren en worden logistiek ondersteund door onthaalmedewerkers en een chauffeur. De huisartsenwachtposten in ons land zijn enkel beschikbaar in het weekend.
Het gezondheidszorgsysteem in België is vrij toegankelijk voor iedereen. Bijgevolg presenteert een groot aantal patiënten zich op de spoedgevallendienst van een ziekenhuis in plaats van bij een huisarts van wacht (eerste lijn).

Lees meer

Kan een app de therapietrouw bij ouderen verbeteren? Onderzoek naar eigenschappen van een app voor medicatieherinnering

-
Schoenmakers, Birgitte
Eecloo, Fien
Vanden Bulcke, Gianni
Van Der Mieren, Steffie
Jans, Elien

Medicamenteuze therapietrouw wordt door de World Health Organization (WHO) gedefinieerd als een correcte inname van 80-120% van de medicatie gedurende een bepaald tijdsinterval. Bij ouderen, mensen van 65 jaar en ouder, stijgt therapieontrouw tot 50% afhankelijk van de context.
De WHO deelt de factoren die therapietrouw beïnvloeden, in volgens vijf grote dimensies: socio-economisch, gezondheidszorgsysteem en -organisatie, therapie-, ziekte- en patiëntgerelateerd. Volgens een systematische review van Yap et al. zijn er tachtig beïnvloedende factoren, ondergebracht in vijf categorieën: patiënt-, medicatie- en systeemgebonden factoren, factoren eigen aan de arts en een laatste groep van andere factoren.

Lees meer

Kan een e-module de kennis van Basic Life Support verbeteren? Resultaten van een interventiestudie

-
Schoenmakers, Birgitte
Buts, Liesbeth
Jaspers, Dorien
Renier, Walter

Een plotse hartstilstand is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Jaarlijks worden in Europa 350 000 tot 700 000 personen hierdoor getroffen.
Iedereen kan worden geconfronteerd met een persoon die bewusteloos is en niet meer ademt. Het correct en tijdig uitvoeren van 'basic life support' (BLS) is dan van cruciaal belang, gezien dit de uitkomst en overlevingskansen van het slachtoffer in belangrijke mate mee bepaalt. Vaak is het echter zo dat mensen hulpeloos staan toe te kijken wanneer ze geconfronteerd worden met een dergelijke situatie, vaak uit angst, maar ook uit onwetendheid.

Lees meer

Gebruikt elke patiënte het juiste anticonceptiemiddel? Resultaten van een praktijkverbeterend project

-
Schoenmakers, Birgitte
Martens, Katrien
Neyrinck, Annelies
Vanderbauwhede, Stefanie
Viaene, Koen

Een groot deel van de vrouwelijke patiëntenpopulatie gebruikt gedurende een aanzienlijke periode van hun leven een of andere vorm van anticonceptie. De huisarts speelt een belangrijke rol in de keuze en opvolging van het anticonceptiemiddel.
Hoewel er wetenschappelijke richtlijnen bestaan over het rationeel voorschrijven van anticonceptie, zijn er grote verschillen in de keuze van anticonceptie wereldwijd maar ook op niveau van elke huisarts.

Lees meer

Ziek op internet of ziek door internet? De effecten van dokter Google op het gezondheidsgedrag in Vlaanderen

-
Schoenmakers, Birgitte
Auwerx, Koen
Debbaut, Pieterjan
Van Riel, Noor
Vanhees, Sanne

Ruim de helft van de Belgen (56%) gebruikt naast de klassieke bronnen zoals geschreven literatuur ook het internet, alias dokter Google, om gezondheidsgerelateerde informatie op te zoeken. Voornamelijk jongeren tussen 15 en 24 jaar, hoger opgeleiden en vrouwen gaan digitaal op zoek naar informatie met betrekking tot ziekte en gezondheid. Toch vindt twee derde deze informatie niet betrouwbaar en een derde geeft aan verwarder en onzekerder te zijn na de zoektocht.

Lees meer