Van den Bruel, Ann

Klinisch redeneren: van model naar competentie

-
Van den Bruel, Ann

In het nieuwe boek ‘Klinisch redeneren: van model naar competentie’ schrijft Jef Van den Ende zoals hij is: begeesterend, inspirerend, uitdagend.
Bijna twintig jaar geleden leerde ik via Jef Van den Ende en Rudi Bruyninckx het begrip ‘drempels’ kennen. Dat het niet altijd nodig was om 100% zeker te zijn van een diagnose duurde even voor dat echt volledig doordrong. Meer zelfs, dat het streven naar te veel zekerheid schadelijk kon zijn voor de patiënt en voor het systeem, was voor mij toen ronduit een eyeopener.

Lees meer

Klinische signalen van ernstige infecties bij kinderen. Wanneer moet de huisarts tot actie overgaan?

-
Van den Bruel, Ann
Haj-Hassan, T.
Thompson, M.
Buntinx, Frank
Mant, D.

Huisartsen moeten bij een ziek kind altijd bedacht zijn op alarmsignalen voor ernstige infecties, maar zullen nooit al deze infecties tijdig signaleren. Klinische tests, in welke combinatie ook, zijn bovendien tamelijk slecht in staat om een ernstige infectie effectief uit te sluiten. Een goede vangnetstrategie is daarom noodzakelijk, met inschakeling van de ouders.

Lees meer

Hoe bepalend is de initiële diagnose om patiënten met pijn op de borst te verwijzen? Een observationeel onderzoek

-
Bruyninckx, Rudy
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Van Casteren, V.
Buntinx, Frank

Volgens deze studie, uitgevoerd met gegevens van het Belgische peilpraktijkennetwerk, wordt de verwijzingsgraad voor patiënten met pijn op de borst beïnvloed door de initiële diagnose en door de zekerheidsgraad van deze initiële diagnose. Is de huisarts onzeker over zijn diagnose, dan stijgt het aantal verwijzingen in alle ziektecategorieën van initiële diagnosen.

Lees meer

Om welke redenen verwijzen huisartsen patiënten met pijn op de borst? Een kwalitatief onderzoek

-
Bruyninckx, Rudy
Van den Bruel, Ann
Hannes, K.
Buntinx, Frank
Aertgeerts, Bert

Bij patiënten met pijn op de borst moet de huisarts beslissen of hij verwijst eerder dan een specifieke diagnose te stellen van een acuut coronair syndroom. Deze studie suggereert dat huisartsen geloven dat zij niet uitsluitend de ‘klassieke’ tekens en symptomen gebruiken bij dit beslissingsproces. Ook achtergrondinformatie over de patiënt, de persoonlijke opinies van de huisarts en zijn ‘pluis/niet-pluis’-gevoel spelen een belangrijke rol.

Lees meer

Ernstige infecties bij kinderen. De diagnostische waarde van symptomen en tekens in de eerste lijn

-
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Bruyninckx, Rudy
Aerts, Marc
Buntinx, Frank

Ernstige infecties bij kinderen (sepsis, meningitis, pneumonie, pyelonefritis, osteomyelitis en cellulitis) veroorzaken een belangrijke mortaliteit en morbiditeit. In deze prospectieve studie in de eerste lijn werd de diagnostische waarde van de klinische symptomen en tekens onderzocht en een multivariabel triage-instrument ontwikkeld.

Lees meer

Kwaliteitsverbetering in Belgische huisartsenpraktijken. Kan een Europees instrument de missing link opvullen?

-
Remmen, Roy
Seuntjens, L.
Knops, K.
Leysen, Peter
Paulus, D.
Van den Bruel, Ann
Pestiaux, D.
Philips, Hilde
Lefebvre, L.
Symons, L.

In dit tweede artikel over de kwaliteitszorg in de huisartsengeneeskunde wordt een Europees instrument voorgesteld waarbij de huisartsenpraktijk zelf het middelpunt van kwaliteitsverbetering is.

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-
Verhoeven, Veronique
Baay, M.
Colliers, Annelies
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Buntinx, Frank
Van Nuland, Marc
Van Den Noortgate, W.
Degryse, Jan
Goedhuys, Jo
Bartholomeeusen, Stefaan
Kim, Ch-Y.
Mertens, R.
Wagena, EJ.
Knipschild, P.
Zeegers, MPA.
Paquay, L.
De Lepeleire, Jan
Milisen, K.
Schoenmakers, Birgitte
Wens, J.
Dirven, K.
Mathieu, C.
Hendrickx, Kristin
De Winter, B.
Wyndaele, J.

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega’s verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren.  Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. In deze rubriek worden een reeks publicaties kort besproken. Publicaties die klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk, worden als vertaling in Huisarts Nu opgenomen.

Lees meer

Intego in de praktijk. Epidemiologie van hersentraumata in de eerste lijn

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Aertgeerts, Bert
Van den Bruel, Ann
Buntinx, Frank

Volgens de gegevens van de Intego-databank worden in de huisartsenpraktijk vooral milde hersentrauma's gezien en dit hoofdzakelijk bij jongvolwassen mannen. Een relatief hoge incidentie van ernstige hersenletsels werd meer bij jonge kinderen vastgesteld.

Lees meer

De waarde van klinisch onderzoek in de diagnose van ernstige infecties bij kinderen. Proefschrift

-
Van den Bruel, Ann

'Indrukwekkend', zo kwalificeert Dirk Avonts het proefschrift van Ann Van den Bruel over het in de eerste lijn signaleren van ernstige infecties bij kinderen in Vlaanderen. Op zijn twee bedenkingen, namelijk te ruraal en te westers gekleurd, vroegen wij de onderzoekster zelf te reageren. En dat deed ze uitgebreid en 'to the point'.

Lees meer

Ernstige infectie bij kinderen. Een incidentiestudie in de huisartsenpraktijk

-
Van den Bruel, Ann
Bartholomeeusen, Stefaan
Aertgeerts, Bert
Truyers, C.
Buntinx, Frank

Deze studie onderzocht het verband tussen leeftijd en incidentie van ernstige infecties bij kinderen, waar tot dusver vooral gegevens bestonden over incidenties in ziekenhuissettings.

Lees meer