Vermeire, E.

Effecten van geïnactiveerde influenzavaccins bij verschillende doelgroepen. Een systematische review

-
Michiels, Barbara
Govaerts, Frans
Remmen, Roy
Vermeire, E.
Coenen, Samuel

Jaarlijkse influenzavaccinatie van risicopersonen is algemeen aanvaard en wereldwijd toegepast sinds de Tweede Wereldoorlog. Ouderen (65 jaar en ouder), bij wie ongeveer 90% van de influenzagerelateerde sterfte optreedt, personen met comorbiditeit ongeacht de leeftijd en kinderen met een chronische acetylsalicylzuurbehandeling zijn wereldwijd de voornaamste doelgroepen.

Lees meer

Verbeteren regionale acties de zorg voor diabetespatiënten? Effectevaluatie op basis van bestaande databanken

-
Sunaert, P.
Bastiaens, Hilde
Nobels, F.
Feyen, L.
Vermeire, E.
Verbeke, G.
De Maeseneer, Jan
Willems, S.
De Sutter, An

Interventies gebaseerd op de componenten van het Chronic Care Model leiden tot een betere kwaliteit van de diabeteszorg. Dit blijkt ook uit dit onderzoek, maar er was nog ruimte voor verbetering, vooral wat de screening naar complicaties betreft.

Lees meer

Het Diabetesproject Aalst. Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn (deel 2)

-
Sunaert, P.
Bastiaens, Hilde
Vandekerckhove, M.
Feyen, L.
Nobels, F.
Snauwaert, B.
Wens, J.
Vermeire, E.
Van Royen, Paul
De Maeseneer, Jan

In dit tweede deel over het Diabetesproject Aalst worden de factoren besproken die de implementatie van het zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn bevorderd dan wel belemmerd hebben. Op basis van deze analyse worden duidelijke adviezen geformuleerd om de chronische zorgverlening in de eerste lijn samen met andere zorgverleners beter te organiseren.

Lees meer

Het Diabetesproject Aalst. Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma

-
Sunaert, P.
Bastiaens, Hilde
Feyen, L.
Nobels, F.
Snauwaert, B.
Wens, J.
Vermeire, E.
Van Royen, Paul
De Maeseneer, Jan

Het Diabetesproject Aalst is een verkenning naar de voorwaarden om de chronische zorg voor diabetes type 2 patiënten in ons land te verbeteren. Op basis van het Chronic Care Model werd een regionaal zorgprogramma uitgewerkt, waarin de huisartsen(praktijk) een centrale rol heeft en er maximaal wordt samengewerkt met de reguliere zorgverleners.

Lees meer

Standpunten van huisartsen over de therapietrouw van diabetes type 2-patiënten. Een kwalitatieve analyse van barrières en oplossingen

-
Wens, J.
Vermeire, E.
Van Royen, Paul
Sabbe, Bernard
Denekens, J.

In dit focusgroepenonderzoek werd nagegaan hoe huisartsen de therapietrouw bij hun patiënten met diabetes type 2 inschatten. Huisartsen bleken het vooral moeilijk te hebben met de groep van 'niet te motiveren' diabetes type 2-patiënten. Een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid over de behandeling tussen arts en patiënt is een mogelijke oplossing.

Lees meer

Korte training in communicatievaardigheden verbetert kwaliteit chlamydiascreening. Resultaten van een randomised controlled trial (RCT)

-
Verhoeven, V.
Avonts, Dirk
Vermeire, E.
Debaene, Luc
Van Royen, Paul

In dit onderzoek kregen 18 artsen een korte communicatieopleiding. Zij bleken achteraf veel gerichter op chlamydia te screenen dan de controlegroep die geen communicatietraining kreeg. In deze laatste groep was vooral overscreening een probleem.

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-
Aertgeerts, Bert
Baay, M.
Wiebren, Tjalma
Lambrechts, H.
Pattyn, G.
Mattheï, C.
Wollants, E.
Verbeeck, J.
Van Ranst, M.
Vandenberghe, H.E.
Van Casteren, V.
Jonckheer, P.
Bastiaens, Hilde
Skrotzki, TMC
van den Akker, M.
Kester, A.D.M.
Buntinx, Frank
Wens, J.
Mortelmans, L.J.M.
Verhoeven, V.
Philips, Hilde
Hannes, K.
Leys, M.
Vermeire, E.

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega's verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren.

Lees meer

Symptomen en tekenen bij kinderen met een ernstige infectie. Een kwalitatieve studie

-
Van den Bruel, Ann
Bruyninckx, Rudy
Vermeire, E.
Aerssens, P.
Aertgeerts, Bert
Buntinx, Frank

Ernstige infecties bij kinderen kunnen in de beginfase moeilijk worden vastgesteld. In dit kwalitatief onderzoek kwamen echter enkele belangrijke diagnostische kenmerken naar voor.

Lees meer

Interventies om therapietrouw te verhogen bij personen met diabetes type 2. Resultaten van een Cochrane review

-
Vermeire, E.
Wens, J.
Van Royen, Paul
Hearnshaw, H.

De therapietrouw van patiënten met een chronische aandoening is doorgaans laag. Zo ook bij diabetes type 2. Bestaan er efficiënte interventies om de therapietrouw bij diabetes type 2 te verhogen? Dit werd onderzocht in een Cochrane review, waarvan we hier een samenvatting publiceren.

Lees meer

Van evidentie tot kennis. Het proces van synthetiseren van onderzoeksresultaten

-
Vermeire, E.
Weyler, J.

Therapietrouw, kwalitatief onderzoek en de synthese van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens zijn de rode draad doorheen het doctoraal proefschrift van Etienne Vermeire. Het wordt hier becommentarieerd door professor Joost Weyler van de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen.

Lees meer