Huisarts Nu boeken

Handboek Depressieve stoornissen

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Schene AH, Sabbe BGC, Spinhoven Ph, Ruhé HG (red.). Handboek Depressieve stoornissen. Tweede, geheel herziene druk. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom; 2016:606. 978-90-589-8303-9. Online leren: www.tijdstroom.nl.

Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke en de inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de DSM-5.

Lees meer

Langdurige buikpijn bij kinderen

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Van Der Veek S, De Haan E. Buikpijn bij kinderen – 16e deel uit de reeks Kinderpsychologie in de praktijk. Tielt: Lannoo Campus; 2016:104. ISBN 978-94-014-2894-1.

Een tiende van de schoolgaande jeugd zou al eens een periode van langdurige buikpijn doormaken. Slechts bij zeven op tien wordt een lichamelijke oorzaak gevonden. De hinder die deze kinderen ervaren, doet niet onder aan die van kinderen met een chronische ziekte.

Lees meer

Met de wereld in de rug

-
De Wolf, Dirk
Referentie:
Melle T. Met de wereld in de rug. Amsterdam: Uitgeverij G.A. Van Oorschot B.V; 2017:318. ISBN 978-90-282-8026-7.

De Duitse schrijver Thomas Melle lijdt al jarenlang aan een bipolaire stoornis. Hij analyseerde zijn eigen geestesziekte en probeerde die tegelijkertijd voor zijn gekwelde omgeving inzichtelijk te maken.

Lees meer

Wat met seksualiteit bij dementie?

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Frederix N, Boerjan S, Verelst C. Als Amor de draad kwijtraakt. Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Leuven: Acco; 2017:164.

Op een navorming enkele jaren geleden werd een casus voorgesteld van een dementerende parkinsonpatiënt die hyperseksueel geworden was. Wat lacherig ging de spreker in op de wijze waarop hij het leven van de residenten in het woonzorgcentrum onveilig maakte om vervolgens tot de orde van de dag over te gaan.

Lees meer

Achter het masker van het narcisme

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Ruthgeerts D. Geboeid door narcisme. Mythe en masker. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel&Svancina; 2018:214. ISBN 978-94-6371-021-3.

In elke huisartspraktijk valt deze situatie wel te herkennen: een vrouw valt voor het charisma van een man, vervolgens gaat ze ten onder in haar relatie door zijn eigendunk en verwaandheid maar toch blijft ze bij hem. Hoe komt dat een dergelijke niet-wederkerigheid in stand wordt gehouden?

Lees meer

De neurologie van de angst

-
Vancaillie, Julie
Referentie:
LeDoux J. Angstig. Amsterdam: Nieuwezijds; 2017:464. ISBN 978-90-571-2398-6.

Joseph LeDoux is hoogleraar-directeur van het Emotional Brain Institute van New York University. Zijn onderzoekslabo is leider in het onderzoek naar angst en vrees. Hij schreef eerder The Synaptic Self en The Emotional Brain.

Lees meer

Angst door een artistieke caleidoscoop

-
Delanoye, Jan-Jakob
Referentie:
Oderwald A, Neuvel K, Thijs A (red.). Ziekelijk bang – Angst in fictie. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom; 2017:242. ISBN 978-90-589-8052-6.

Heeft kunst een plaats binnen de wetenschappelijke academie? Wel volgens het VU medisch centrum Amsterdam, dat sinds anderhalf decennium symposia organiseert over de verhouding tussen literatuur en geneeskunde.

Lees meer

Vertigo uitgelegd aan jong en oud

-
Sysmans, Philippe
Referentie:
Stadsbader T. Wankele Wilma neemt je mee naar Dizzyland. Tollembeek: Uitgeverij De Draak;2018:60. ISBN 978-94-907-3838-9.

Wankele Wilma is een boek over hoe het evenwicht werkt en over duizeligheid. De auteur, die zelf jaren last heeft gehad van benigne paroxysmale positievertigo, schrijft vanuit de ambitie om zoveel mogelijk mensen te informeren over de functie, en ook de malfunctie, van het evenwichtsorgaan.

Lees meer

Systeemziekten

-
Christens, Anja
Referentie:
Blockmans D. Handboek Systeemziekten (tweede druk). Leuven: Uitgeverij Acco; 2016:200. ISBN 978-94-6292-587-8.

Dit handige naslagwerk over systeemziekten is geschreven voor de breed geïnteresseerde arts die ook af en toe dieper wil ingaan op meer zeldzame aandoeningen, zoals systeemziekten. Het boek begeleidt tevens de klinische lessen van het vak chronische ziekten in de masteropleiding geneeskunde aan de KU Leuven.

Lees meer

Acute psychiatrie

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Luykx JJ, Moret-Hartman M, Tempelaar WM, Tijdink JK, Vinkers CH, de Witte LD. Acute psychiatrie. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications; 2017:254. ISBN 978-90-8523-231-5.

Vrijdagavond. Het spreekuur loopt vast omdat iemand een acuut psychiatrisch ziektebeeld presenteert, bijvoorbeeld een acute dystonie, en je maar geen psychiater kunt bereiken om te overleggen.

Lees meer

De alles-arts

-
Braet, Eva
Referentie:
van der Kuip M, Nauta K-J, Nooteboom A, van Furth MT. De alles-arts. Communicatie in complexe situaties. Houten: Prelum Uitgevers; 2018:320. ISBN 978-90-8562-153-9.

Door de toenemende complexiteit van onze zorg worden steeds meer eisen gesteld aan artsen. In dit boek beschrijven enkele artsen en andere zorgverleners problemen die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen en delen ze oplossingen en tips mee.

Lees meer

Dementie vanuit een zorgperspectief

-
Jacobs, Tom
Referentie:
de Ru E, Lazet E. Dementie Onze zorg. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina: 2018:193. ISBN 978-94-6371-027-5.

In Vlaanderen leven 122 000 mensen met dementie. Hun aantal is toenemend. In 2040 wordt dementie doodsoorzaak nummer één en tegelijk de duurste ziekte van de 21e eeuw.

Lees meer

De geriatrische patiënt in drie gedeeld

-
Busschots, Marianne
Referentie:
Van Iersel M. et al. [red.]. Leerboek Geriatrie – Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie (3e druk). Uitgeverij De Tijdstroom; 2017:372. ISBN 978-90-5898-031-1.

Een groot percentage van onze patiënten zijn ouderen, waardoor dit leerboek geriatrie zeker nuttig is voor de huisarts. Omdat dit omvangrijke studieboek telkens vanuit casussen en gerichte problemen vertrekt, kun je een specifiek hoofdstuk lezen als je het nodig hebt.

Lees meer

Het nieuwe brein van de dokter

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Vlieger Erik-Jan. Het nieuwe brein van de dokter. Medische kennis uit klinische netwerken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:165. ISBN 978-90-368-2000-4.

De vooruitgang in de medische wereld is groot. Er is veel nieuwe wetenschap. In 2016 verscheen er elke 23 seconden een nieuwe publicatie, in 2026 zal dat elke 14 seconden zijn. Hoe kunnen artsen bij blijven? Hoe moeten we met de gigantische hoeveelheid data omgaan? En hoe kunnen we efficiënter relevante informatie uit ons klinische handelen puren?

Lees meer