Huisarts Nu boeken

Zin in een ECG?

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Konings KTS, Willemsen RTA. (tekst), Bertholet GJM (illustraties). ECG’s beoordelen en begrijpen: de ECG10+-methode. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:466. ISBN 978-90-368-1728-8.

Dit boek heeft als doel een adequate ECG-beoordeling aan te leren aan de hand van de ECG 10+-methode. Dit is een systematische methode die in Nederland reeds tien jaar wordt gebruikt in de ECG-cursus voor artsen-in-opleiding in huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Lees meer

Lichaamskwalen in de middeleeuwen

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Boelaert JR. Lichaamskwalen en hun verzorging – Van Karel De Grote tot de Eerste Kruistocht (768-1099). Antwerpen: Garant uitgeverij; 2017:131. ISBN 978-90-441-3475-9.

Dit boek is het zesde deel in een reeks over de geschiedenis van geneeskunde (‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg’). In deze reeks worden verschillende belangrijke of invloedrijke thema’s en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de medische zorg in België en Nederland gebundeld.

Lees meer

Bekkenbodemproblemen

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Van Kampen M. Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio. Leuven: Acco; 2016: 232. ISBN 978-90-334-9564-9.

De auteur doceert aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast is zij kinesitherapeut op de dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie van het UZ Leuven. Het boek kwam mede tot stand dankzij de bijdrage van verschillende experts.

Lees meer

Gedragstherapeutische technieken

-
Jacobs, Tom
Referentie:
de Jong M, Bange L. In gesprek. Cognitief-gedragstherapeutische technieken in de huisartspraktijk. Utrecht: De Tijdstroom; 2017: 163. ISBN 978-90-589-8027-4.

Stel: op het moment dat je een consult meent af te ronden, komt de patiënt nog met het volgende verzoek: “U moet mij een slaappil voorschrijven want goed slapen lukt me al lang niet meer.” Dan heb je drie mogelijkheden. Je schrijft die pil zonder meer voor, ofwel leg je uit wat het risico is van slaapmedicatie en probeert al enkele principes van de slaaphygiëne mee te geven. Of je probeert een afspraak te regelen om dit probleem een volgende keer verder uit te diepen.

Lees meer

Oncologie voor de huisarts

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Berendsen AJ, Van Belle S (red.). Oncologie – Praktische huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017: 234. ISBN 978-90-368-0960-3.

Ben je als huisarts nauw betrokken bij een patiënt met borst-, darm-, prostaat-, longkanker of melanoom? Of ben je geïnteresseerd in de huidige en te verwachten stand van zaken in de oncologie in België en Nederland? Dan is dit beknopt boek over oncologie voor jou interessant.

Lees meer

Volledig aanwezig zijn

-
Debaene, Luc
Referentie:
Epstein R. Attending. Medicine, Mindfulness and Humanity. New York: Scribner; 2017: 309. ISBN 978-1-5011-2171-5 en ISBN 978-1-5011-2173-9 (ebook).

Mindfulness is in. Misschien ken je het niet van dichtbij en associeer je het met zweverigheid of esoterie. Misschien ging je er zelf al mee aan de slag en weet je beter: mindfulness plaatst je net met beide voeten op de grond en in de werkelijkheid. En in je dagelijkse klinische praktijk, zoals Ronald Epstein het uiteenzet in het boek ‘Attending’.

Lees meer

Klinisch redeneren: van model naar competentie

-
Van den Bruel, Ann
Referentie:
Van den Ende J (red.). Klinisch redeneren: van model naar competentie. Leuven: Acco;2018:128. ISBN 978-94-6344-713-3.

In het nieuwe boek ‘Klinisch redeneren: van model naar competentie’ schrijft Jef Van den Ende zoals hij is: begeesterend, inspirerend, uitdagend.
Bijna twintig jaar geleden leerde ik via Jef Van den Ende en Rudi Bruyninckx het begrip ‘drempels’ kennen. Dat het niet altijd nodig was om 100% zeker te zijn van een diagnose duurde even voor dat echt volledig doordrong. Meer zelfs, dat het streven naar te veel zekerheid schadelijk kon zijn voor de patiënt en voor het systeem, was voor mij toen ronduit een eyeopener.

Lees meer

Hartfalen in beeld

-
Busschots, Marianne
Referentie:
Beeres S, Niesing-Lut M. Zorgatlas hartfalen. Beuningen: Esculaap Media; 2016:36 + markeerstift. ISBN: 978-94-91984-28-0.

Patiënten willen een duidelijke uitleg als je een diagnose stelt of een beleid uittekent. Ze beschouwen dit terecht als een belangrijke taak van hun arts. Soms schieten we daar als huisarts zelf te kort, soms ligt de oorzaak in de tweede lijn. Wie heeft nog niet meegemaakt dat een patiënt terug afzakt naar zijn vaste huisarts voor meer uitleg na een bezoekje bij de specialist?

Lees meer

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Van der Horst HE, de Wit NJ (red.). Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, in de reeks ‘Praktische huisartsgeneeskunde’. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. ISBN 978-90-368-0638-1.

Bij onverklaarde lichamelijke klachten bekruipt ons steeds het onbehaaglijke gevoel of een klacht wel voldoende doorgrond is en of er misschien toch een verklaring schuilt die we nog niet kennen. Dat geldt zeker voor recent ontstane klachten. Maar wat als die klachten maandenlang bestaan en de diagnostiek uitgeput is? Daartoe biedt dit boek een handreiking.

Lees meer

Neurologische aandoeningen

-
Christens, Anja
Referentie:
De Weerdt W. Neurologische aandoeningen. Klinisch en functioneel onderzoek. Leuven: Uitgeverij Acco;2017:183. ISBN 978-94-6344-264-0.

Met dit praktische handboek geeft auteur Willy De Weerdt, emeritus hoogleraar aan de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven, een duidelijk en uitgebreid geïllustreerd overzicht van het klinisch neurologisch onderzoek.

Lees meer

De ontwikkeling van het kind

-
Sysmans, Philippe
Referentie:
Verhulst FC. De ontwikkeling van het kind (10e herziene druk). Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum; 2017:185 blz. ISBN 978-90-232-5423-2.

Dit boek behandelt de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten op een bondige, wetenschappelijk onderbouwde maar toch leesbare manier. Hoewel het werk in heel wat opleidingen als cursus wordt gebruikt, leest het nooit echt helemaal als een stoffig tekstboek, met uitzondering misschien van de eerste drie meer theoretische hoofdstukken. Dit komt onder andere omdat de auteur bij elke herdruk steeds met de input van studenten, docenten en andere lezers probeerde rekening te houden. Bovendien werd actueel wetenschappelijke onderzoek geïncludeerd, vooral van Nederlandse afkomst.

Lees meer

Huisartsgeneeskunde van nu en straks

-
Gibson, Hannah
Referentie:
De Maeseneer J. Family medicine and primary care at the crossroads of societal change. Tielt: Lannoo Campus; 2017:200. ISBN 978-94-0144-446-0.

In 2017, het jaar dat prof. Jan De Maeseneer op emeritaat ging, heeft hij ook een boek gepubliceerd dat terugblikt op een rijke en gevarieerde huisartsencarrière die veertig jaar beslaat én tegelijkertijd vooruitblikt naar de toekomst van de huisartsenpraktijk en de eerstelijnszorg.

Lees meer

Luisteren naar collega’s

-
Cruyt, Phaedra
Referentie:
Janssen J, Peijnenburg P. ’Onder doktoren: Luisteren naar de huisarts’. Uitrecht: De Tijdstroom uitgeverij;2017:256 blz. 978-90-5898-311-4.

‘Onder doktoren: luisteren naar de huisarts’ is het tweede duowerk van een redacteur en een journalist die beiden ook een schrijversambitie koesteren. Ze hebben veertig huisartsen geïnterviewd over het wel en wee en de beleving van hun vak.

Lees meer

Kinderen zindelijk krijgen

-
Lippens, Jolin
Referentie:
Vermandel A. Je kind zindelijk krijgen? Leuven: Acco;2017:152. ISBN 978-94-6344-018-9.

Het idee voor dit boek ontstond naar aanleiding van een grootschalige enquête bij Vlaamse kleuterleidsters waarin hun betrokkenheid en machteloosheid rond zindelijkheidstraining naar voren kwam. Het boek is echter niet enkel gericht aan leerkrachten of kinderbegeleiders maar is even interessant voor betrokken zorgverstrekkers en dankzij de klare en duidelijke taal ook bruikbaar voor ouders.

Lees meer

De risico’s van een vrouwenhart

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Appelman Y, Roeters van Lennep J. Het vrouwenhart, begeerd en minder miskend. Leidraad cardiovasculair risicomanagement bij vrouwen (2e editie). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:84. ISBN 978-90-368-1809-4.

Hoewel mannen korter leven dan vrouwen, is hun levensverwachting zonder chronische ziekten zeven jaar langer dan bij vrouwen. Voor een vrouw staat dus een langere periode van chronische ziekte te wachten. “Men die quicker, but women get sicker.”

Lees meer