Huisarts Nu boeken

Kiezen is winnen

-
Gibson, Hannah
Referentie:
Denier Y, Dhaene L, Degadt P. Kiezen is winnen: een kompas voor keuzes in de zorg. Leuven: Acco; 2017:144. ISBN 978-94-6344-263-3.

Zorgnet Icuro, de federatie van Vlaamse zorginstellingen, publiceerde ‘Kiezen is winnen’ naar aanleiding van een presentatie van de eigen ethische commissie rond rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg en de vele gesprekken die uit die presentatie voortvloeiden. Deze werden door de drie auteurs uitgewerkt tot een boek.

Lees meer

Acute diabetesproblemen beantwoord

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Tavernier D, Verhoeven S. Acute Diabetes Problemen in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost. Amersfoort: De Vrije Uitgevers; 2017:127. ISBN 978-90-7838- 021-4.

Hoe pak je een nieuw geval van diabetes aan? Kun je metformine starten of heeft dat pas laattijdig effect? Wat is het verschil tussen een ketoacidose en een hyperosmolair syndroom bij hyperglycemie? Welke medicatie dien je tijdelijk te stoppen bij een hyperglycemie? Wat te doen bij koorts of vasten? Wat stel je voor als iemand de dosissen van de langwerkende en kortwerkende insulines per ongeluk verwisseld heeft?

Lees meer

Psychiater in zelfanalyse

-
Delanoye, Jan-Jakob
Referentie:
Yalom ID.Dicht bij het einde, terug naar het begin – memoires van een psychiater (vertaling van: Becoming myself: a psychiatrist’s memoir). Amsterdam: Uitgeverij Balans; 2017:420. ISBN 978-94-6003-515-9.

Wie ben ik vandaag? Wie ben ik geweest? Voor schrijver en psychiater Irvin D. Yalom zijn beide vragen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In ‘Becoming myself’, in het Nederlands verschenen onder de titel ‘Dicht bij het einde, terug naar het begin’, beschrijft de Amerikaan zijn levensloop en dus het volle wasdom van zijn identiteit.

Lees meer

Menselijke zorg

-
Sysmans, Philippe
Referentie:
Vissers L. Menselijkheid in de zorg (1e druk). Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2017:213. ISBN 978-90-8850-744-1.

Het eerste dat meteen opvalt, is de redelijk ongepaste coverflap van dit boek met de foto van een halfnaakte man in de armen van een niet onaantrekkelijke vrouwelijke arts met stethoscoop in de aanslag.

Lees meer

Twee keer slaap

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Walker M. Slaap: Nieuwe wetenschappelijke inzichten over slapen en dromen (vertaling van: Why we sleep, 2017). Amsterdam: De Geus; 2018:430. ISBN 978-90-445-4034-5.

Stahl M, Morissette D. Stahls Illustrated sleep and wake disorders. Cambridge: Cambridge University Press; 2016:124. ISBN 978-1-107- 56136-6.

Vroeger zei ik vaak: Slaap is de derde pijler van een goede gezondheid, naast goede voeding en lichaamsbeweging. Ik ben van gedachten veranderd. Slaap is meer dan een van de drie pijlers; het is de fundering waar de andere twee pijlers op rusten.

Lees meer

Reflecties op medicalisering

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Adelaar G. De onverbeterlijke mens. Reflecties op medicalisering. Dordrecht: Klement; 2017:174. ISBN 978-90-8687-200-8.

De medische praktijk, ingebed in een consumptiemaatschappij waar marktmechanismen op inbeuken, krijgt door deze mechanismen een specifiek karakter. Dit boek wil daarvan een aantal determinanten blootleggen en tonen hoe die in de loop van de tijd ontstaan zijn.

Lees meer

Sprekende anatomie

-
Lambertyn, Elien
Referentie:
Francis G. Avonturen in de mens. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2016: 262. ISBN 978-90-5712-4587.

Gavin Francis (°1975, Schotland) is een geograaf en arts. Hij werkte zowel als spoedeisende hulparts, kinderarts, verloskundig arts, coassistent chirurgie, expeditiearts op de Noordpool als in dorpsklinieken in Afrika en India.

Lees meer

Bewust ademen als therapie

-
Vancaillie, Julie
Referentie:
Penman D. De kunst van het ademen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2016:121. ISBN 978-90-5712-489-1.

“Je ademt 22 000 keer per dag in en uit. Van hoeveel daarvan ben je je echt bewust?” In onze hectische maatschappij is mindfulness een hot item. Het heeft bij velen een zweverige bijklank.

Lees meer

Zin in een ECG?

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Konings KTS, Willemsen RTA. (tekst), Bertholet GJM (illustraties). ECG’s beoordelen en begrijpen: de ECG10+-methode. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:466. ISBN 978-90-368-1728-8.

Dit boek heeft als doel een adequate ECG-beoordeling aan te leren aan de hand van de ECG 10+-methode. Dit is een systematische methode die in Nederland reeds tien jaar wordt gebruikt in de ECG-cursus voor artsen-in-opleiding in huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Lees meer

Lichaamskwalen in de middeleeuwen

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Boelaert JR. Lichaamskwalen en hun verzorging – Van Karel De Grote tot de Eerste Kruistocht (768-1099). Antwerpen: Garant uitgeverij; 2017:131. ISBN 978-90-441-3475-9.

Dit boek is het zesde deel in een reeks over de geschiedenis van geneeskunde (‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg’). In deze reeks worden verschillende belangrijke of invloedrijke thema’s en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de medische zorg in België en Nederland gebundeld.

Lees meer

Bekkenbodemproblemen

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Van Kampen M. Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio. Leuven: Acco; 2016: 232. ISBN 978-90-334-9564-9.

De auteur doceert aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast is zij kinesitherapeut op de dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie van het UZ Leuven. Het boek kwam mede tot stand dankzij de bijdrage van verschillende experts.

Lees meer

Gedragstherapeutische technieken

-
Jacobs, Tom
Referentie:
de Jong M, Bange L. In gesprek. Cognitief-gedragstherapeutische technieken in de huisartspraktijk. Utrecht: De Tijdstroom; 2017: 163. ISBN 978-90-589-8027-4.

Stel: op het moment dat je een consult meent af te ronden, komt de patiënt nog met het volgende verzoek: “U moet mij een slaappil voorschrijven want goed slapen lukt me al lang niet meer.” Dan heb je drie mogelijkheden. Je schrijft die pil zonder meer voor, ofwel leg je uit wat het risico is van slaapmedicatie en probeert al enkele principes van de slaaphygiëne mee te geven. Of je probeert een afspraak te regelen om dit probleem een volgende keer verder uit te diepen.

Lees meer

Oncologie voor de huisarts

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Berendsen AJ, Van Belle S (red.). Oncologie – Praktische huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017: 234. ISBN 978-90-368-0960-3.

Ben je als huisarts nauw betrokken bij een patiënt met borst-, darm-, prostaat-, longkanker of melanoom? Of ben je geïnteresseerd in de huidige en te verwachten stand van zaken in de oncologie in België en Nederland? Dan is dit beknopt boek over oncologie voor jou interessant.

Lees meer

Volledig aanwezig zijn

-
Debaene, Luc
Referentie:
Epstein R. Attending. Medicine, Mindfulness and Humanity. New York: Scribner; 2017: 309. ISBN 978-1-5011-2171-5 en ISBN 978-1-5011-2173-9 (ebook).

Mindfulness is in. Misschien ken je het niet van dichtbij en associeer je het met zweverigheid of esoterie. Misschien ging je er zelf al mee aan de slag en weet je beter: mindfulness plaatst je net met beide voeten op de grond en in de werkelijkheid. En in je dagelijkse klinische praktijk, zoals Ronald Epstein het uiteenzet in het boek ‘Attending’.

Lees meer

Klinisch redeneren: van model naar competentie

-
Van den Bruel, Ann
Referentie:
Van den Ende J (red.). Klinisch redeneren: van model naar competentie. Leuven: Acco;2018:128. ISBN 978-94-6344-713-3.

In het nieuwe boek ‘Klinisch redeneren: van model naar competentie’ schrijft Jef Van den Ende zoals hij is: begeesterend, inspirerend, uitdagend.
Bijna twintig jaar geleden leerde ik via Jef Van den Ende en Rudi Bruyninckx het begrip ‘drempels’ kennen. Dat het niet altijd nodig was om 100% zeker te zijn van een diagnose duurde even voor dat echt volledig doordrong. Meer zelfs, dat het streven naar te veel zekerheid schadelijk kon zijn voor de patiënt en voor het systeem, was voor mij toen ronduit een eyeopener.

Lees meer