Huisarts Nu boekbesprekingen

Dementie vanuit een zorgperspectief

-
Jacobs, Tom
Referentie:
de Ru E, Lazet E. Dementie Onze zorg. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina: 2018:193. ISBN 978-94-6371-027-5.

In Vlaanderen leven 122 000 mensen met dementie. Hun aantal is toenemend. In 2040 wordt dementie doodsoorzaak nummer één en tegelijk de duurste ziekte van de 21e eeuw.

Lees meer

De geriatrische patiënt in drie gedeeld

-
Busschots, Marianne
Referentie:
Van Iersel M. et al. [red.]. Leerboek Geriatrie – Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie (3e druk). Uitgeverij De Tijdstroom; 2017:372. ISBN 978-90-5898-031-1.

Een groot percentage van onze patiënten zijn ouderen, waardoor dit leerboek geriatrie zeker nuttig is voor de huisarts. Omdat dit omvangrijke studieboek telkens vanuit casussen en gerichte problemen vertrekt, kun je een specifiek hoofdstuk lezen als je het nodig hebt.

Lees meer

Het nieuwe brein van de dokter

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Vlieger Erik-Jan. Het nieuwe brein van de dokter. Medische kennis uit klinische netwerken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:165. ISBN 978-90-368-2000-4.

De vooruitgang in de medische wereld is groot. Er is veel nieuwe wetenschap. In 2016 verscheen er elke 23 seconden een nieuwe publicatie, in 2026 zal dat elke 14 seconden zijn. Hoe kunnen artsen bij blijven? Hoe moeten we met de gigantische hoeveelheid data omgaan? En hoe kunnen we efficiënter relevante informatie uit ons klinische handelen puren?

Lees meer

Waarom is er nog geen cannabismedicijn bij de apotheek?

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Dewals P. Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie. Antwerpen: Garant Uitgevers; 2018:333. ISBN 978-90-441-3608-1.

Er is wetenschappelijk bewijs dat de toediening van cannabis (in de vorm van verdamping, olie of thee) een therapeutisch effect heeft bij onder andere onbehandelbare pijn en bij aandoeningen die gepaard gaan met anorexia, misselijkheid of spasticiteit van de spieren.

Lees meer

Zin en onzin van antidepressiva

-
van Keulen, Sandra
Referentie:
Vinkers C, Vis R. Even slikken – de zin en onzin van antidepressiva. Amsterdam: Prometheus; 2017:256. ISBN 978-90-446-3455-6.

Rond psychische problemen en het gebruik van antidepressiva heerst veel taboe in de maatschappij. Vinkers en Vis hopen dit taboe te doorbreken via verhalen van patiënten, historische anekdotes en wetenschappelijk bewijs.

Lees meer

Kiezen is winnen

-
Gibson, Hannah
Referentie:
Denier Y, Dhaene L, Degadt P. Kiezen is winnen: een kompas voor keuzes in de zorg. Leuven: Acco; 2017:144. ISBN 978-94-6344-263-3.

Zorgnet Icuro, de federatie van Vlaamse zorginstellingen, publiceerde ‘Kiezen is winnen’ naar aanleiding van een presentatie van de eigen ethische commissie rond rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg en de vele gesprekken die uit die presentatie voortvloeiden. Deze werden door de drie auteurs uitgewerkt tot een boek.

Lees meer

Acute diabetesproblemen beantwoord

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Tavernier D, Verhoeven S. Acute Diabetes Problemen in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost. Amersfoort: De Vrije Uitgevers; 2017:127. ISBN 978-90-7838- 021-4.

Hoe pak je een nieuw geval van diabetes aan? Kun je metformine starten of heeft dat pas laattijdig effect? Wat is het verschil tussen een ketoacidose en een hyperosmolair syndroom bij hyperglycemie? Welke medicatie dien je tijdelijk te stoppen bij een hyperglycemie? Wat te doen bij koorts of vasten? Wat stel je voor als iemand de dosissen van de langwerkende en kortwerkende insulines per ongeluk verwisseld heeft?

Lees meer

Psychiater in zelfanalyse

-
Delanoye, Jan-Jakob
Referentie:
Yalom ID.Dicht bij het einde, terug naar het begin – memoires van een psychiater (vertaling van: Becoming myself: a psychiatrist’s memoir). Amsterdam: Uitgeverij Balans; 2017:420. ISBN 978-94-6003-515-9.

Wie ben ik vandaag? Wie ben ik geweest? Voor schrijver en psychiater Irvin D. Yalom zijn beide vragen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In ‘Becoming myself’, in het Nederlands verschenen onder de titel ‘Dicht bij het einde, terug naar het begin’, beschrijft de Amerikaan zijn levensloop en dus het volle wasdom van zijn identiteit.

Lees meer

Menselijke zorg

-
Sysmans, Philippe
Referentie:
Vissers L. Menselijkheid in de zorg (1e druk). Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2017:213. ISBN 978-90-8850-744-1.

Het eerste dat meteen opvalt, is de redelijk ongepaste coverflap van dit boek met de foto van een halfnaakte man in de armen van een niet onaantrekkelijke vrouwelijke arts met stethoscoop in de aanslag.

Lees meer

Twee keer slaap

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Walker M. Slaap: Nieuwe wetenschappelijke inzichten over slapen en dromen (vertaling van: Why we sleep, 2017). Amsterdam: De Geus; 2018:430. ISBN 978-90-445-4034-5.

Stahl M, Morissette D. Stahls Illustrated sleep and wake disorders. Cambridge: Cambridge University Press; 2016:124. ISBN 978-1-107- 56136-6.

Vroeger zei ik vaak: Slaap is de derde pijler van een goede gezondheid, naast goede voeding en lichaamsbeweging. Ik ben van gedachten veranderd. Slaap is meer dan een van de drie pijlers; het is de fundering waar de andere twee pijlers op rusten.

Lees meer

Reflecties op medicalisering

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Adelaar G. De onverbeterlijke mens. Reflecties op medicalisering. Dordrecht: Klement; 2017:174. ISBN 978-90-8687-200-8.

De medische praktijk, ingebed in een consumptiemaatschappij waar marktmechanismen op inbeuken, krijgt door deze mechanismen een specifiek karakter. Dit boek wil daarvan een aantal determinanten blootleggen en tonen hoe die in de loop van de tijd ontstaan zijn.

Lees meer

Sprekende anatomie

-
Lambertyn, Elien
Referentie:
Francis G. Avonturen in de mens. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2016: 262. ISBN 978-90-5712-4587.

Gavin Francis (°1975, Schotland) is een geograaf en arts. Hij werkte zowel als spoedeisende hulparts, kinderarts, verloskundig arts, coassistent chirurgie, expeditiearts op de Noordpool als in dorpsklinieken in Afrika en India.

Lees meer

Bewust ademen als therapie

-
Vancaillie, Julie
Referentie:
Penman D. De kunst van het ademen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2016:121. ISBN 978-90-5712-489-1.

“Je ademt 22 000 keer per dag in en uit. Van hoeveel daarvan ben je je echt bewust?” In onze hectische maatschappij is mindfulness een hot item. Het heeft bij velen een zweverige bijklank.

Lees meer

Zin in een ECG?

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Konings KTS, Willemsen RTA. (tekst), Bertholet GJM (illustraties). ECG’s beoordelen en begrijpen: de ECG10+-methode. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:466. ISBN 978-90-368-1728-8.

Dit boek heeft als doel een adequate ECG-beoordeling aan te leren aan de hand van de ECG 10+-methode. Dit is een systematische methode die in Nederland reeds tien jaar wordt gebruikt in de ECG-cursus voor artsen-in-opleiding in huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Lees meer

Lichaamskwalen in de middeleeuwen

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Boelaert JR. Lichaamskwalen en hun verzorging – Van Karel De Grote tot de Eerste Kruistocht (768-1099). Antwerpen: Garant uitgeverij; 2017:131. ISBN 978-90-441-3475-9.

Dit boek is het zesde deel in een reeks over de geschiedenis van geneeskunde (‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg’). In deze reeks worden verschillende belangrijke of invloedrijke thema’s en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de medische zorg in België en Nederland gebundeld.

Lees meer