Kinesitherapie bij de ziekte van Parkinson. In welke volgorde de bronnen doorzoeken?