Waarom onderzoek in de huisartsengeneeskunde? Een overbodige vraag

De huisartsengeneeskunde is een unieke discipline, met specifieke onderzoeksvragen. We verwachten dat de antwoorden hierop relevant zijn voor de dagelijkse praktijk. In dit artikel wordt een kader voorgesteld om zulke vragen te oriënteren en te operationaliseren.

Huisarts Nu - mei 2006;35(4):204-210