Kort nieuws 36(2)

In dit nummer verneemt u hoe deelname aan geneesmiddelenonderzoek uw voorschrijfgedrag kan beïnvloeden, of koffie slecht is voor hart- en bloedvaten, wat het effect is van de slaapduur op de gezondheid van jongvolwassenen en bij welke kinderen met acute otitis media u al dan niet antibiotica voorschrijft.

Huisarts Nu 2007;36(2):67-68