Kort nieuws 36(4)

In deze rubriek verneemt u deze maand of het onmiddellijk plaatsen van buisjes de ontwikkeling van kinderen op 9- tot 11-jarige leeftijd daadwerkelijk verbetert en of de beslissing van de WHO om orale anticonceptie en hormonale substitutietherapie als een groep 1-carcinogeen te kenmerken terecht is. Daarnaast komt u te weten waarom het relatieve risico zo relatief is en stellen we ons kritische vragen bij de plaats van de huisarts in de specialistische cultuur.

Huisarts Nu 2007;36(4):166-170