Kort nieuws 36(5)

In de rubriek 'Kort Nieuws' deze maand o.a.: heeft borstkankerscreening onder 50 jaar zin? Wanneer is een CT nodig bij mineure hoofdtraumata? Hoe (on)veilig is het langdurige gebruik van zuurremmers? En helpt bewegen ook tegen verkoudheden en griep?

Huisarts Nu 2007;36(5):218-220