Kort nieuws 36(9)

Tonsillectomie voor recidiverende keelpijn bij volwassenen? Appendicitis of geen appendicitis? That's the question. Oorzakelijk verband tussen antibioticagebruik en resistentie! Behandeling met enkel orale antibiotica volstaat bij kinderen met een eerste episode van pyelonefritis. Verschuiven van influenzavaccinatie naar schoolkinderen kan nefast zijn voor ouderen HPV-vaccinatie helpt niet om bestaande infecties te genezen. H. pylori: één week tripletherapie volstaat.

Huisarts Nu 2007;36(9):454-458