Huisarts Nu 2008; 37(2): maart

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

05 maart 08

Toetsen van kwaltieit van zorg. Kunnen huisartsen dit met hun elektronische patiëntendossiers?

-
Boffin, Nicole
Van der Stighelen, Veerle
Burggraeve, P.
Van Rossen E.
Govaerts, Frans

Kunnen huisartsen met behulp van EMD-software indicatoren vinden voor de kwaliteit van hun zorg? Dit was de centrale vraag van dit onderzoek.

Lees meer

Samenwerkingsinitiatieven Thuiszorg. Grote verscheidenheid onder dezelfde regelgeving

-
De Lepeleire, Jan
Van Houdt, S.

Ondanks een uitgebreide regelgeving en controle zijn goed functionerende SIT s vaak zeer verschillend georganiseerd. Er is een grote variatie in de betrokkenheid van de verschillende partners en de graad waarin zorgplannen worden opgesteld en opgevolgd. Ondanks deze complexe structuur wordt slechts een minderheid van de zorgbehoevenden via dit circuit geholpen.

Lees meer

Het Diabetesproject Aalst. Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma

-
Sunaert, P.
Bastiaens, Hilde
Feyen, L.
Nobels, F.
Snauwaert, B.
Wens, J.
Vermeire, E.
Van Royen, Paul
De Maeseneer, Jan

Het Diabetesproject Aalst is een verkenning naar de voorwaarden om de chronische zorg voor diabetes type 2 patiënten in ons land te verbeteren. Op basis van het Chronic Care Model werd een regionaal zorgprogramma uitgewerkt, waarin de huisartsen(praktijk) een centrale rol heeft en er maximaal wordt samengewerkt met de reguliere zorgverleners.

Lees meer

Optimaliseren van zorg bij obstructief longlijden. Spirometrie door de huisarts

-
Castermans, S.
Verdickt, M.
Wens, J.

Kan de huisarts kwalitatieve en juist geinterpreteerde spirometrietesten afleveren? In dit praktijkonderzoek werd zowel de kwaliteit als de interpretatie van deze testen vergeleken van een hibo met praktijkopleider, longarts en fysioloog.

Lees meer

Noodanticonceptie. Wie gebruikt het in Vlaanderen?

-
Verhoeven, Veronique
Peremans, Lieve
Avonts, Dirk
Van Royen, Paul

In dit deelonderzoek in Antwerpse huisartsenpraktijken werd nagegaan wie de noodpil gebruikt en waarom. Noodpilgebruiksters bleken een heterogene groep te zijn wat leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit betreft. Wel was er een duidelijke associatie tussen noodpilgebruik en een chlamydia-infectie.

Lees meer

Antibiotica voorschrijven bij hoest. Het effect van een gepercipieerde vraag van de patiënt

-
Coenen, Samuel
Michiels, Barbara
Renard, D.
Denekens, J.
Van Royen, Paul

De vraag van de patiënt naar antibiotica zoals gepercipieerd door de huisarts, blijkt het voorschrijfgedrag te beinvloeden, zeker bij een normale longauscultatie. Aanbevelingen voor een goed gebruik van antibiotica in de huisartsenpraktijk zullen met niet-medische factoren moeten rekening houden.

Lees meer