Huisarts Nu 2008; 37(3): april

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

05 april 08

De rol van de zorgcoördinator. Naar een sterker geprofileerde en beter georganiseerde eerste lijn

-
Grouwels, D.
Verlinde, C.
Heyrman J.

Via de introductie van een zorgcoördinator kan een veranderingsproces op gang gebracht worden met als doel tot een sterker geprofileerde en professioneel georganiseerde eerste lijn te komen. Ook een betere e-communicatie en de oprichting van een ‘eerstelijnshuis’ zijn belangrijke voorwaarden om de samenwerking in en met de eerste lijn te optimaliseren.

Lees meer

Methoden om de nierfunctie te schatten. Een vergelijkende studie tussen de Cockroft-Gault-formule en de MDRD-formule

-
Van Pottelbergh, Gijs
Van Heden, L.
Maes, S.
Bartholomeeusen, Stefaan
Degryse, Jan

Om nierinsufficiëntie op te sporen zijn verschillende parameters mogelijk. Het bepalen van serumcreatinine is niet voldoende; beter is om de 'glomerulaire filtratieratio' (GFR) te bepalen aan de hand van verschillende formules. Op basis van de literatuur blijkt vooral de MDRD-formule bruikbaar.

Lees meer

Elektronische dossiergegevens en kwaliteit van zorg. Ervaringen uit ResoPrim over hypertensiepatiënten

-
Boffin, Nicole
Van Casteren, V.
De Clercq, E.
Lafontaine, M.-F.
Degroote, K.
Burggraeve, P.
Jonckheer, P.

Uit dit kleinschalige onderzoek blijkt dat de EMD's vaak onvolledig zijn op het vlak van de diagnose van hypertensie, diabetes en persoonlijke cardiovasculaire antecedenten. Gegevens over de medicamenteuze behandeling zijn in de dossiers vollediger, waardoor ze voorlopig een betere basis vormen om de kwaliteit van de zorg te evalueren.

Lees meer

Medisch zorggebruik door dak-en thuislozen in Gent. Gezondheidsstatus en ervaren drempels

-
Verdee, T.
Van De Walle, M.
Art, B.
Willems, S.
De Maeseneer, Jan

Vinden dak- en thuislozen de weg naar de gezondheidszorg in ons land? Gaan ze eerder naar de huisarts of naar de spoeddienst? En maken ze frequent gebruik van de gezondheidszorg of bestaan er te veel barriëres?

Lees meer

Poverello aan het woord: interview met verantwoordelijke Johan van Eertvelde

-
Berael, Sonja

Op een drukke dinsdag haast ik mij naar mijn interview met Johan van Eertvelde, verantwoordelijke van Poverello. In Brussel ligt het Poverellohuis aan de Zuinigheidsstraat, in een oud Kapucijnerklooster. Gezien hun missie kon de buurt niet beter uitgezocht zijn: vlak aan de Hoogstraat en de Blaesstraat, in de Marollen en de Bas-Fond van Brussel. De verwelkoming gebeurt voor mij net als voor de anderen die op dit middaguur binnenkomen door Jozef Van Den Hove.

Lees meer

Klinische en communicatieve vaardigheden van het intiem onderzoek: nood aan opleiden van studenten, kaderend binnen een transculturele context

-
Hendrickx, Kristin

Twee complexe en delicate onderwerpen: seksuele gezondheid bij allochtonen en de opleiding van toekomstige artsen in intiem onderzoek. Op zich zijn deze onderwerpen al de moeite waard om meer in detail te onderzoeken. Maar Kristin Hendrickx gaat nog een stap verder: zij is ambitieus genoeg om beide onderwerpen in haar proefschrift met elkaar te verbinden.

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-
Verhoeven, Veronique
Baay, M.
Colliers, Annelies
Van den Bruel, Ann
Aertgeerts, Bert
Buntinx, Frank
Van Nuland, Marc
Van Den Noortgate, W.
Degryse, Jan
Goedhuys, Jo
Bartholomeeusen, Stefaan
Kim, Ch-Y.
Mertens, R.
Wagena, EJ.
Knipschild, P.
Zeegers, MPA.
Paquay, L.
De Lepeleire, Jan
Milisen, K.
Schoenmakers, Birgitte
Wens, J.
Dirven, K.
Mathieu, C.
Hendrickx, Kristin
De Winter, B.
Wyndaele, J.

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega’s verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren.  Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. In deze rubriek worden een reeks publicaties kort besproken. Publicaties die klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk, worden als vertaling in Huisarts Nu opgenomen.

Lees meer