Huisarts Nu 2009; 38(4): mei

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

05 mei 09

Het ongelooflijke verhaal van Thomas

-
Wyffels, Pat

Soms raakt de huisarts verstrikt in het privéleven van zijn patiënten, zoals blijkt uit dit praktijkverhaal. Thomas kan na een verkeersongeval zijn rechterbeen niet meer bewegen. Om geen risico te nemen beslist de huisarts om Thomas zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Maar heeft hij alle factoren voldoende overzien?

Lees meer

Als de lente is in 't land... Een klinische les over allergische rhinitis

-
De Sutter, An

Tijdens het hooikoortsseizoen wordt neusloop al snel geassocieerd met allergische rhinitis. Toch zijn er voor neusklachten ook vele andere oorzaken mogelijk, zoals in deze klinische les wordt aangetoond. Welke ziektebeelden kan de huisarts overwegen, welke lichamelijke of labo-onderzoeken zijn noodzakelijk en hoe wordt het best behandeld, medicamenteus en preventief?

Lees meer

Gescreende patiënten met een depressie. Wat denken zij over hun diagnose?

-
Wittkampf, K.A.
van Zwieten, M.C.B.
Smits, F.T.H.
Schene, A.H.
Huyser, J.
Van Weert, H.C.

Patiënten bij wie in een screening een depressieve stoornis is opgespoord, vinden het dikwijls moeilijk om die diagnose te accepteren. In dit onderzoek werd aan de hand van een halfgestructureerd diepteinterview nagegaan waarom patiënten zich tegen deze diagnose verzetten.

Lees meer

Diabeteszorg. Van guideline tot praktijkrichtlijn

-
Vanobbergen, E.
Baekelandt, J.
Branders, M.
Cabus, I.
Fonteyne, L.
Gorissen, G.
Merckx, K.
Van Reusel, E.
Hillemans, Kristof
Tassatan, A.
Eekman, J.

Hoe kan het beleid inzake diabetes mellitus type 2 binnen eenzelfde groepspraktijk uniformer verlopen? Dit was het uitgangspunt van een praktijkproject, dat werd opgestart in 2003. Aan de hand van een duidelijk stappenplan werkten deze artsen een praktijkrichtlijn voor diabeteszorg uit, waarin duidelijke afspraken werden gemaakt over de behandeling, registratie en samenwerking.

Lees meer

Kosteneffectiviteitsstudies. Hun belang voor het beleid en de organisatie van de huisartsgeneeskunde

-
Claes, N.
Jacobs, N.

Op basis van kosteneffectiviteitsstudies nemen beleidsmakers in de gezondheidszorg beslissingen over het invoeren van een nieuwe behandeling. Deze studies geven zowel informatie over de kosten als over de effecten van nieuwe behandelingen (of interventies). Wat zijn de basisprincipes van deze kosteneffectiviteitsstudies?

Lees meer

Europese richtlijnen voor eerste hulp. Project ‘Europees Handboek Eerste Hulp’ van Rode Kruis-Vlaanderen

-
Van de Velde, S.
Broos, P.
Van Bouwelen, M.
De Win, R.
Sermon, A.
Verduyckt, J.
Van Tichelen, A.

Wat zijn de meest effectieve, veilige en doenbare eerstehulpprocedures en -technieken? Dit was het uitgangspunt van een project van Rode Kruis-Vlaanderen, dat resulteerde in de Europese eerstehulprichtlijnen. Om de verspreiding ervan te promoten ontwikkelde Rode Kruis-Vlaanderen een instrument om lesmateriaal te ontwikkelen volgens deze nieuwe richtlijnen.

Lees meer

Naar een ‘eerstelijnsethiek’. Standpunt van het Vlaams EersteLijnsOverleg (VELO)

-
De Ridder, D.
Vanbelle, G.

Om een menswaardige gezondheidszorg te blijven garanderen heeft de eerste lijn nood aan een onderbouwde ethiek. Op basis van literatuur en gesprekken ontwikkelde het Vlaams EerstelijnsOverleg (VELO) daarom een standpunt over ‘eerstelijnsethiek’, die uitgaat van de personalistische verantwoordelijkheidsethiek.

Lees meer