Kort Nieuws 38(5)

  • Welke oefeningen zijn effectief bij verminderde zelfredzaamheid bij bejaarden?
  • Wankelt de ‘evidence base’ voor uitgebreide influenzavaccinatiecampagnes?
  • Kan educatiemateriaal het shaken-baby-syndroom voorkomen?
  • Kan de huisarts een DVT veilig uitsluiten?
  • Hebben echogeleide corticoïdinjecties effect op een ‘rotator-cuff’-ziekte?

Huisarts Nu 2009;38(5):174-177