Kort Nieuws 38(6)

In Kort Nieuws deze maand: het themanummer van Huisarts&Wetenschap over depressie, acupunctuur bij chronische rugpijn, leefstijl en het ontstaan van diabetes, de rol van onafhankelijke artsenbezoekers, communicatietraining en/of snelle CRP-bepaling voor een beter antibioticavoorschrijfgedrag en de prognose van moeheidsklachten.

Huisarts Nu 2009;38(6):210-214

download 515.80 Kb

{pdf}http://www.domusmedica.be/images/stories/huisartsnuarchief/h38_06_01_Kort_Nieuws.pdf{/pdf}