Huisarts Nu 2011; 40(10): december

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

05 december 11

Woord van de voorzitter

-
Van Overloop, Maaike

Met Domus Medica zijn we in staat om mee te bouwen aan de toekomst van de gezondheidszorg en de bijzondere rol van de huisarts hierin. Het visiedocument Zorgmodel 2020 dat de toekomstige huisartsenzorg, -kring en -praktijk schetst, vormt hierbij het uitgangspunt.

Lees meer

Wat is nu eerst nodig: meer huisartsen of beter functionerende huisartsenpraktijken?

-
Lemiengre, Marc

Maatschappelijke evoluties, zoals het nakende tekort aan huisartsen, de toenemende complexiteit van de zorgen en de stijgende uitgaven, maken dat de gezondheidszorg zich moet reorganiseren. Steeds meer evidentie toont aan dat een goed uitgebouwde eerstelijnszorg op deze tendensen het best kan inspelen.

Lees meer

Het hoort erbij, zeker?

-
Wyffels, Pat

Dit verhaal kan iedereen overkomen, iedere huisarts die zich begeeft in het land van het berekend risico. Vroeg of laat gaat het mis, maar dan liefst in goede omstandigheden. Omgeven door een geschiedenis die een evenwicht creëert, zodat je kunt blijven geloven dat je een goede huisarts bent.

Lees meer

Burn-out: terug naar de bron

-
Goderis, Geert

Huisartsen zijn een risicogroep wat burn-out betreft. Volgens een Europese studie is één arts op vijf hier al eens op vastgelopen. Maar wat is burn-out? Gaat het enkel om goede werkomstandigheden en een stimulerend loopbaanperspectief om dit te voorkomen? Of gaat een burn-out dieper en wordt de huisarts ook geconfronteerd met zijn bestofte idealen?

Lees meer

Taakdelegatie in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Een exploratieve studie

-
Dirickx, B.
Viaene, M.
De Lepeleire, Jan

De gezondheidszorg over de hele wereld, en vooral in de westerse landen, kent een snelle evolutie en verandering. Factoren als een verouderende populatie met een verschuiving van acute naar chronische ziekten, een continue evolutie van technologische en therapeutische mogelijkheden, wijzigende verwachtingspatronen bij de bevolking en patiënten en stijgende gezondheidszorgkosten vormen de stimulus voor noodzakelijke veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorgsystemen en de betrokken werkkrachten.

Lees meer

De organisatie van de eerstelijnszorg in Denemarken. Een kwalitatief beschrijvend onderzoek

-
Schroé, L.
Schuerman, E.
Vermander, L.
Vermet, I.
Schoenmakers, Birgitte

Zo’n dertig jaar geleden waren er in Vlaanderen te veel huisartsen. Pas afgestudeerde huisartsen kenden een moeilijke start: weinig werk en een solopraktijk waardoor ze dag en nacht beschikbaar moesten zijn. De huisarts van weleer lijkt echter met uitsterven bedreigd. Vlaanderen kent op veel plaatsen al een tekort aan huisartsen en dit belooft de komende jaren nog toe te nemen.

Lees meer

De arts aan huis of de patiënt naar de praktijk? Bewust huisbezoeken minderen

-
Cabus, I.
Vanobbergen, E.

In 2007 werd naar aanleiding van een algemeen subjectief gevoel van ‘te veel onnodige huisbezoeken’ een kwaliteitsverbeterend project opgestart om het aantal huisbezoeken binnen onze forfaitaire groepspraktijk te verminderen. Huisbezoeken vragen een extra inspanning van de arts, ze zijn tijdrovend en minder efficiënt dan een raadpleging in een volledig uitgeruste praktijkruimte.

Lees meer

Loont een projectmanager in een multidisciplinair gezondheidscentrum? Integratie van individuele en algemene gezondheidsbelangen

-
Vanmeerbeek, M.
Haulet, C.

Het Wijkgezondheidscentrum (WGC) of medisch huis van Tilleur ligt in het postindustriële bekken van Luik en heeft een multiculturele bevolking. Het zorgteam is al 35 jaar actief in deze gemeente en heeft een bestand van meer dan 3500 patiënten. Het team bestaat uit acht huisartsen, vijf kinesitherapeuten, vier verpleegkundigen, een tandarts, een psycholoog, een diëtiste, een maatschappelijk werkster, een specialist in psychomotorische revalidatie, een projectmanager gezondheidspromotie, een informaticus en vier administratieve en onthaalmedewerkers.

Lees meer

Hoe denken stakeholders in de Belgische gezondheidszorg over veranderingen in de huisartsgeneeskunde? Een kwantitatief onderzoek

-
Lorant, V.
Geerts, CH.
Duchesnes, CH.
Goedhuys, Jo
Ryssaert, L.
Remmen, Roy
D'hoore, W.

In de meeste Europese landen neemt de huisarts een meerderheid van de patiëntencontacten voor zijn rekening. Het percentage jonge afgestudeerde artsen dat voor huisartsgeneeskunde kiest, neemt de laatste tien jaar echter af. Tegelijkertijd overweegt een aanzienlijk deel van de afgestudeerde huisartsen het beroep te verlaten. Veel Europese landen worden geconfronteerd met een dalende en vergrijzende huisartsenpopulatie.

Lees meer

Actuele carrièreperspectieven bij masterstudenten geneeskunde. Bevraging aan de Universiteit Gent

-
Ryssaert, L.
Avonts, Dirk
De Maeseneer, Jan

Volgens de Belgische overheid is er 1 huisarts per 1100 inwoners nodig om een goede gezondheidszorg te garanderen. In 2009 kwamen we al aardig dicht tegen deze ondergrens met een huisartsendichtheid in België van 1,2 dokters per 1100 inwoners. Aan de basis van de dalende huisartsendichtheid ligt een tweeledig probleem: de dalende attractiviteit van de discipline huisartsgeneeskunde en de leeftijdsstructuur van de huidige, actieve huisartsenpopulatie.

Lees meer

Lacunes in de opleiding huisartsgeneeskunde. Een behoeftescreening bij jonge huisartsen en huisartsen in opleiding

-
Van Nuffel, W.
Devroey, Dirk

De overleggroep Curriculum van het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) streeft ernaar om de masteropleiding huisartsgeneeskunde aan te passen aan de noden van studenten en jonge huisartsen. Dit onderzoek heeft tot doel om lacunes en overbodige aspecten in de master-na-masteropleiding huisartsgeneeskunde in Vlaanderen in kaart te brengen.

Lees meer

Motivatie van studenten en jobvoldoening bij gevestigde huisartsen. Een literatuuronderzoek

-
Wouters, S.
Vandenbergh, I.
Bogaerts, H.
Bastiaens, Hilde
Peremans, Lieve

In 2005 waren er volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 21804 huisartsen ingeschreven in België. Slechts een goede helft (53%) van hen heeft effectief een praktijk in het kader van de ziekteverzekering. Tussen 2002 en 2005 daalde het aantal praktiserende huisartsen (geaccrediteerde artsen) met 7%. Verder werd 25,5% van de quota voor het contingent huisartsen in 2006, niet ingevuld.

Lees meer

Wat houdt studenten bezig tijdens hun huisartsenstage? Tips voor stagebegeleiders en praktijkopleiders

-
Hendrickx, Kristin
Van den Bogerd, Kristin
Nicolai, Guido

Studies geven aan dat de kwaliteit van ervaringen in de huisartsenpraktijk in de vroege studiejaren bijdraagt tot het kiezen voor huisarts als latere carrière. ‘Work place learning’ in de huisartsgeneeskunde is vooral gestoeld op kwaliteit van supervisie, het in contact komen met een voldoende diversiteit aan patiënten en de mogelijkheid tot onafhankelijk werken.

Lees meer

Specifieke diagnostische aanpak bij vermoeden van hartfalen. Toelichting bij de richtlijn Chronisch hartfalen

-
Van Royen, Paul
Koeck, Philip
Goossens, M.
Van Puymbroeck, H.
Coenen, Samuel

Walen, Vlamingen, cardiologen en huisartsen, allemaal verenigd rond één en dezelfde tafel, begeleid door experts en huisartsen uit het veld tijdens twee toetsingsrondes, met als resultaat een richtlijn Chronisch hartfalen? ‘Yes, we can!’

Lees meer

Wanneer wordt alcoholgebruik problematisch ?

-
Dusauchoit, T.
Lemiengre, Marc

In het septembernummer van Huisarts Nu (2011;40:274-7) is er onduidelijkheid over de richtlijnen die vermeld worden in het editoriaal en de richtlijnen in de aanbeveling Problematisch alcoholgebruik: aanpak door de huisarts. Volgens het editoriaal ligt de consumptiegrens op twaalf eenheden/week en volgens de richtlijn op veertien. Volgens het editoriaal moet minstens één dag alcoholvrij zijn, volgens de richtlijn twee.

Lees meer