Vermoeden van ongecompliceerde urineweginfectie. Symptoomverloop bij behandelde vrouwen

Artsen beschouwen een cystitis dikwijls als een banale en goed gekende pathologie, gekenmerkt door een beperkt aantal symptomen zoals dysurie, dringende mictie (‘urgency’) en frequente mictie (‘frequency’). Er wordt gewoonlijk vanuit gegaan dat de klachten snel verdwijnen door een antimicrobiële behandeling. Nochtans weten we uit kwalitatief onderzoek dat patiënten een breed gamma aan klachten rapporteren. De evolutie van die klachten is nog niet goed onderzocht.

Huisarts Nu 2011;40(9):388-389