Huisarts Nu 2012; 41(4): juli-augustus

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

05 augustus 12

Mededogen en verantwoordelijkheid

-
Lemiengre, Marc

Consultvoeren kan men niet reduceren tot een vaardigheid die wordt aangeleerd. Een aantal basisvoorwaarden, noem het attitudes, kwaliteiten en inzichten (waarden?) moeten als basis aanwezig zijn om met vaardigheid de menselijkheid van de relatie te ondersteunen en een professionele zorg te bieden aan de patiënt.

Lees meer

Ethiek en cultuur of de botsing van normen en waarden

-
Wyffels, Pat

Ethiek, het is niet overal hetzelfde, want normen verschillen. Mogen we onze normen opleggen in deze multiculturele maatschappij? Of moeten we aanvaarden dat de wensen van een andere cultuur grensoverschrijdend zijn?

Lees meer

Richtlijn ‘Aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen’ - Deel 1

-
Castryck, H.
Avonts, Marijke
Muylle, F.

Na het verschijnen van de richtlijn ‘Aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen’ (Avonts M, Cloetens H, Leyns C, et al. Kernboodschappen uit de aanbeveling voor goede medische praktijkvoering: Aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen – Deel I. Huisarts Nu 2011;40: S89-S100) kregen we van twee lezers een vraag.

Lees meer

Patiëntgericht communiceren en klinisch redeneren in een consult. Hoe kan een prescriptief consultformat beide integreren?

-
Debaene, Luc
Bombeke, Katrien
Van den Bogerd, Kristin
Van Royen, Paul

Patiëntgericht communiceren en evidence-based klinisch redeneren werden tot nu toe vaak als aparte werelden beschouwd. Dit artikel gaat op zoek naar een consultmodel dat beide integreert.

Lees meer

Het Leuvens consultatiemodel. Peilen naar de ideeën, beleving en verwachtingen van de patiënt

-
Brems, M.
Van Nuland, Marc
De Lepeleire, Jan

Het Leuvens consultatiemodel is een bruikbaar kader om de raadpleging op zinvolle wijze te laten verlopen. Een cruciaal element hierin is de oriëntatie die peilt naar de ideeën, de beleving en verwachting van de patiënt.

Lees meer

Het Leuvens Consultatiemodel in internationaal perspectief. Welke elementen in een model zijn essentieel?

-
Van Nuland, Marc
Brems, M.
De Lepeleire, Jan

De huidige versie van het Leuvens Consultatiemodel werd getoetst aan de inzichten uit de actuele internationale literatuur. Vraag is of dit model alle essentiële elementen bevat en waarin het zich onderscheidt van andere modellen.

Lees meer

Videoconsultaties. Van VHS tot VideoLab

-
Schoenmakers, Birgitte

Het trainen van communicatieve vaardigheden is een essentieel onderdeel van elke artsenopleiding. In deze ‘narrative review’ wordt dieper ingegaan op het gebruik van video-opnames tijdens de consultaties.

Lees meer

Waardeert de patiënt dat de huisarts ingaat op emoties? Resultaten van een internationaal onderzoek

-
Bensing, J.
Mazzi, M.
Deveugele, M.

Met patiënten over hun emoties praten is een subtiel proces. Huisartsen moeten allereerst de hints opmerken en vervolgens de juiste balans weten te vinden in hun reactie.

Lees meer

Wat is een succesvolle consultatie volgens de patiënt? Tips voor artsen en patiënten voor, tijdens en na de consultatie

-
Deveugele, M.

Zowel de arts als de patiënt hebben taken om het consult goed te laten verlopen. Dit geeft aan dat de relatie tussen arts en patiënt, in de ogen van patiënten steeds verder naar een gelijkwaardige relatie evolueert.

Lees meer

Telefoontolken in de huisartsenpraktijk. Wat is hun effect op de kwaliteit van het consult en de zorg?

-
Swolfs, A.
Verbist, R.
Verhaert, P.
Verhoeven, Veronique

Huisartsen komen in meer of mindere mate in contact met anderstalige patiënten. ‘Babel – Vlaamse tolkentelefoon’ is een overheidsgesubsidieerde dienst die tolken ter beschikking stelt aan de zorgverlening.

Lees meer

Zorgnoden van thuiswonende ouderen. De gestructureerde GAZETO-agenda

-
Deckers, A.
Willekens, B.
Helsmoortel, A.
Gouhie, J.
Depraetere, S.
Degryse, Jan

Met het oog op de ouder wordende populatie is er nood aan een gestructureerde zorgaanpak. De elektronische GAZETO-agenda is een instrument waarbij voor veertien zorgnoden een driestappenplan werd uitgewerkt.

Lees meer

In gesprek met jongeren over hun leefwereld. Gebruik van HEADSS in de praktijk

-
Avonts, Marijke
Van Linden, Annelies

De HEADSS-vragenlijst is een hulpmiddel om een psychosociale anamnese af te nemen bij jongeren. Deze vragenlijst kan in de dagelijkse consultatie worden gebruikt om een vertrouwensrelatie op te bouwen alsook om risicogedrag tijdig op te sporen.

Lees meer

Arts-patiëntcommunicatie in de huisartsenopleiding. Onderzoek naar wetenschappelijk onderbouwd onderwijs

-
Van Nuland, Marc
Deketelaere, A.

Kwaliteitsvolle arts-patiëntcommunicatie behoort tot de kerncompetenties van de huisartsgeneeskunde. Het blijkt echter dat huisartsen in opleiding (haio’s) onder het verwachte niveau presteren op het einde van hun opleiding. 

Lees meer

Invloed van de sociale status op de arts-patiëntcommunicatie. Is er de laatste tien jaar iets veranderd?

-
Verlinde, E.
Willems, S.

Een systematische review van de literatuur, gepubliceerd in 2002, toonde aan dat de communicatie tussen de arts en de patiënt varieert naargelang de sociaaleconomische status van de patiënt. Deze review gaat na of deze bevindingen nog steeds gelden.

Lees meer