Huisarts Nu 2013; 42(2): maart-april

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 april 13

Wie faalt, heeft een stoornis

-
Lemiengre, Marc
Goderis, Geert
Debaene, Luc

Huisarts Nu brengt u deze keer een zeer gevarieerd nummer. Naast praktijkgerichte artikels hebben we voor u een commentaarstuk van Paul Verhaeghe over identiteit en maatschappij, dat we integraal publiceren. Want als huisarts zien we ook hoe de maatschappij het welzijn van onze patiënten kan aantasten.

Lees meer

Hoe het kaf van het koren scheiden? Coeliakie, niet-coeliakie glutengevoeligheid en tarweallergie

-
Van Hooste, Els
Ferrant, Louis

Door de toegenomen mediabelangstelling krijgen artsen steeds meer vragen over glutenallergie en glutengevoeligheid. In het vorige nummer van Huisarts Nu verscheen al een artikel over de vertraagde diagnosestelling bij coeliakie. Belangrijk is om ook aandacht te hebben voor twee andere gevoeligheden: de niet-coeliakie glutengevoeligheid en tarweallergie.

Lees meer

Behandeling van maagklachten zonder specifieke oorzaak

-
Denis, B.
Goossens, M.

In dit PICO-artikel verkennen de auteurs de plaats van het antipsychoticum sulpiride in de behandeling van maagklachten zonder specifieke oorzaak.

Lees meer

De eerste lijn heeft goud in handen. De organisatie van chronische zieken in België

-
Anthierens, Sibyl
Remmen, Roy

De organisatie van chronische zieken in België
S. Anthierens, R. Remen
Er is een paradigmashift nodig waarbij we de zorg voor chronische patiënten in de eerste lijn centraal stellen. We hebben goud in handen en daarmee kunnen we de gezondheidszorg betaalbaar houden.
Huisarts Nu 2013;42(2):63-64

Lees meer

Proactieve organisatie van de chronische zorg. Een noodzakelijke factor voor het slagen van de zorgtrajecten

-
Bogaert, V.
Vercammen, W.
Van Aerde, G.
Goderis, Geert
Schoenmakers, Birgitte

Is een oproepingsbrief een geschikt hulpmiddel om meer patiënten te includeren in het zorgtraject? Volgens dit praktijkproject wel: de helft van de aangeschreven patiënten schreef zich uiteindelijk in.

Lees meer

Implementatie van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. Wat vinden patiënten en huisartsen?

-
Vercauteren, B.
Verstraete, L.
Schoenmakers, Birgitte

Uit interviews met patiënten die in aanmerking kwamen voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, bleek dat heel wat patiënten om verschillende redenen niet bereid zijn om in te stappen. Ook artsen hadden hun bedenkingen.

Lees meer

Wat is de meerwaarde van proteïnuriebepaling bij hypertensiepatiënten? Resultaten van een praktijkonderzoek

-
Schreurs, M.
Van Pottelbergh, Gijs
Kiekens, K.
Degryse, Jan

Hypertensie is een gekende risicofactor voor het ontwikkelen van chronische nierinsufficiëntie. Dit onderzoek gaat na of de systematische opsporing van proteïnurie bij hypertensiepatiënten leidt tot het stellen van nieuwe diagnoses van CNI.

Lees meer

Prevalentie van chronische nierfalen bij patiënten met diabetes type 2. Intego in de praktijk

-
Truyers, C.
Bartholomeeusen, Stefaan
Van Pottelbergh, Gijs
Goderis, Geert
Buntinx, Frank

Wat is de prevalentie van chronisch nierfalen bij patiënten met diabetes type 2 in Vlaanderen? Dit werd nagegaan met behulp van de Intego-databank.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Wie zijn onze patiënten?

-
Ryckebosch, Ph.
Coenen, Samuel
Philips, Hilde
Goris, J.
Adriaenssens, N.
Verhoeven, Veronique
Michiels, Barbara

De eerste huisartsenwachtpost in Deurne-Borgerhout (HDB) beschikt sinds haar start in 2003 over een nauwkeurig bijgehouden databank met administratieve en medische gegevens van elk patiëntencontact. In dit tweede artikel over ‘Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout’ wordt beschreven welke patiënten gebruikmaken van de wachtpost.

Lees meer

Adequaat voorschrijven bij ouderen. Een instrument voor huisartsen

-
De Knijf, F.
Lenaerts, Evy
Schoenmakers, Birgitte

Dit onderzoek ontwikkelde een instrument voor de eerste lijn om medicatielijsten van bewoners van woonzorgcentra te evalueren: het Adequaat Medicatiebeleid bij Ouderen (AMO)-instrument. De huisartsen vonden de toepassing hiervan praktisch haalbaar en niet te tijdrovend.

Lees meer

Hoe worden jonge patiënten met anorexia nervosa opgevangen? Samenwerking tussen huisartsen, pediaters en kinderpsychiaters

-
Van Wesemael, C.
Winters, L.
Casteels, K.

Een correcte en vroegtijdige doorverwijzing bij jonge patiënten met anorexia nervosa is van groot belang. Een pediatrische opnamedienst is hierbij een toegankelijke ingangspoort, waarbij men zorg kan verlenen voor de lichamelijke klachten, maar ook reeds een begin kan maken met psychotherapie.

Lees meer

Zijn we gelukkig? De neoliberale samenleving en onze identiteit

-
Verhaeghe, P.

We leven in een neoliberale maatschappij, waarin succes het criterium voor normaliteit is en falen een indicatie voor een stoornis. De nieuwe norm heet efficiëntie, het doel is materiële winst en de daarbij horende deugd heet hebzucht. En we zijn er niet gelukkig mee.

Lees meer

Patiëntgerichtheid bij studenten geneeskunde. Determinanten en impact van communicatietraining en klinische stages

-
Bombeke, Katrien

Patiëntgerichte dokters hebben aandacht voor de zieke mens in zijn unieke context en voor de biopsychosociale factoren in het ziekteproces. Zij beschouwen de patiënt als een gelijkwaardige partner bij het nemen van beslissingen. Een gezonde arts-patiëntrelatie is voor hen een basisvoorwaarde voor goede geneeskunde.

Lees meer

Hesp 1, brood 1, kaas 1, whisky 2,…

-
Wyffels, Pat

Had ik deze patiënt beter moeten volgen? Was ik niet te kort aan de telefoon geweest? Waren er signalen die ik niet had gezien…? Huisartsen worden vaak verteerd door schuldgevoelens, maar of hun aandeel zo groot is in het menselijk lijden, is nog maar de vraag.

Lees meer