Parkeergedrag: een nieuwe selectieprocedure bij sollicitaties?

Artsen in het Verenigd Koninkrijk maken zich zorgen over de sollicitatieprocedures in hun beroepsgroep. De beoordelingen baseren zich enkel op het al dan niet aanwezig zijn van een bepaald niveau van voorkennis. Er wordt niet gekeken naar persoonlijkheidskenmerken en specifieke vaardigheden, m.a.w. of iemand ‘geschikt’ is voor de job.

Een aantal ziekenhuisartsen heeft, geïnspireerd door recente onderzoeksartikels in de psychologie, een origineel sollicitatie-instrument ontworpen en op kleine schaal uitgetest. Ze testten de hypothese dat er een associatie bestaat tussen het specialisme van ervaren artsen en hun parkeervaardigheden en -gewoonten.

Een enkele observator, zelf een arts en bekend met alle artsen werkzaam in het ziekenhuis in kwestie, stelde zich op een strategische plaats verdoken op. Er werd op drie opeenvolgende ochtenden geobserveerd hoe artsen aan de parkeerslagboom aankwamen (met de parkeerkaart klaar gelegd of niet), hoeveel tijd artsen nodig hadden om de parkeerslagboom te passeren, de wagen te parkeren en ten slotte een gegeven punt te bereiken. De artsen werden ingedeeld per geslacht en per specialisme.

Er waren significante verschillen over de specialismen heen, zowel in globale tijdsduur als per tijdsinterval (p<0,001). Chirurgen waren de snelsten (mediaan 68, 61-71 seconden), gevolgd door anesthesisten (82, 70-103); internisten waren de traagsten (112, 96-136). Verschillen per geslacht (vrouwen deden er iets langer over dan mannen) bleken verklaard te worden door het specialisme waartoe men behoort.

Dit artikel in de befaamde kersteditie van BMJ bespreekt een waardevolle tool om moeilijke beslissingen in sollicitatiegesprekken voortaan op een wetenschappelijk verantwoorde basis te nemen. Liefst wordt dit vóór implementatie aan de universiteiten echter verder onderzocht op grotere schaal, bv. in een multicenter randomized trial.

Bert Leysen

McCain Scott, Harris Andrew, McCallion Kevin, Campbell Jeffrey, Kirk Stephen. The barrier method as a new tool to assist in career selection: covert observational study. BMJ 2010;341:c6968 www.bmj.com/content/341/bmj.c6968