Huisarts Nu 2013; 42(3): mei-juni

01 juni 13

Rouwende huisarts

-
Lemiengre, Marc

Hoe gaan huisartsen om met rouw, als een van hun patiënten overlijdt? Het bestuderen van emoties bij artsen lijkt voorlopig nog onder de wetenschappelijke censuur te vallen. Wil men voorkomen dat huisartsen zich terugtrekken in cynisme of schamperheid, dan is al tijdens de opleiding meer ruimte nodig voor (zelf)reflectie en zorg voor de huisarts.

Lees meer

De zwarte madam

-
Wyffels, Pat

Het kon niet op die leeftijd, volgens de evidentie, maar kennelijk toch wel. Waarom had ik niet verder gegraven in de diagnostische kuilen? En hoe kon het dat een andere arts, wiens methoden ik niet volgde en eigenlijk ook een beetje minachtte, toch de juiste reflex had?

Lees meer

Hades en Charon. Het verhaal van de Dood en de Huisarts

-
Goderis, Geert

Ik heb een periode gehad, tussen de jaren 2001 en 2004, waarin ik 'pakkende' ervaringen in mijn praktijk van mij af wou, 'moest' schrijven. Het was een periode waarin ik zelf bezig was aan een emotionele en existentiële wederopbouw. Het ordenen van mijn gedachten en gevoelens op papier bracht voor mij sereniteit en rust.

Lees meer

Continue diepe sedatie tot aan het overlijden. Een vergelijkende studie in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

-
Anquinet, L.
Rietjens, J.A.C.
Seale, C.
Seymour, J.
Deliens, Luc
van der Heide, A.

Dit onderzoek toont aan dat culturele, sociale en legale factoren en verschillen in de organisatie van gezondheidszorg verklaren hoe continue diepe sedatie in een aantal landen verschillend gebruikt wordt.

Lees meer

Richtlijn Palliatieve sedatie. Niet zomaar 'doen slapen'!

-
Desmet, M.

De richtlijn Palliatieve Sedatie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen is een praktisch hulpmiddel om te bepalen wanneer palliatieve sedatie aangewezen is. Dit artikel bevat ook duidelijke richtlijnen over de voorbereiding, de afspraken met het palliatief team en de familie en het gebruik van sedativa.

Lees meer

Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk. Een kwalitatieve onderzoekssynthese

-
Vermandere, M.
De Lepeleire, Jan
Smeets, L.
Hannes, K.
Van Mechelen, W.
Warmenhoven, F.
van Rijswijk, E.
Aertgeerts, Bert

De meeste huisartsen zien het als hun taak om ook het spiritueel welzijn van hun patiënten in kaart te brengen en te ondersteunen. Het vinden van de juiste woorden hiervoor blijkt niet altijd even gemakkelijk.

Lees meer

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Kwalitatief onderzoek met mantelzorgers van palliatieve patiënten

-
Beyens, I.
Sercu, M.
Deveugele, M.

Verloopt de dagelijkse praktijk van het slechtnieuwsgesprek in Vlaanderen zoals de internationale richtlijnen suggereren? Is het slechtnieuwsgesprek een eenmalig gebeuren of eerder een traject? En wat is de rol van specialisten en mantelzorgers hierin?

Lees meer

Palliatieve zorg en sterven binnen het gezin. Hoe kan de huisarts ‘falende thuissituaties’ voorkomen?

-
Pype, Peter

Goede palliatieve thuiszorg eindigt soms jammer genoeg met een niet-geplande ziekenhuisopname ten gevolge van een decompensatie van de mantelzorg. In dit artikel wordt beschreven wat de valkuilen zijn en hoe de huisarts de familie in deze taak kan ondersteunen.

Lees meer

Zorg in de laatste fase van het dementieproces. Hoe comfortproblemen herkennen en behandelen?

-
Lisaerde, J.

Evidentie over een goede palliatieve zorgbenadering voor personen met gevorderde dementie ontbreekt nog grotendeels.Dit artikel biedt de huisarts een houvast om demente personen in hun laatste fase beter te begeleiden, onder andere wat pijnbehandeling en andere discomfortproblemen betreft.

Lees meer

Vroegtijdige zorgplanning bij patiënten met chronisch hartfalen. Deel 1: Dossieranalyses bij huisartsen en cardiologen

-
Leysen, Bert
Van Immerseel, A.
Van den Eynden, B.
Wens, Johan

Toegang tot de palliatieve zorg is voor patiënten met chronisch hartfalen niet vanzelfsprekend. In dit eerste deel wordt in de dossiers nagegaan hoe huisartsen en cardiologen vroegtijdige zorgplanning toepassen.

Lees meer

Vroegtijdige zorgplanning bij patiënten met chronisch hartfalen. Deel 2: Barrières ervaren door huisartsen en cardiologen

-
Leysen, Bert
Van Immerseel, A.
Wens, Johan
Van den Eynden, B.

In dit tweede deel wordt onderzocht welke barrières huisartsen en cardiologen ervaren bij vroegtijdige zorgplanning bij patiënten met chronisch hartfalen. Een gebrek aan een (postgraduaats)opleiding is momenteel de belangrijkste barrière om dit te bespreken.

Lees meer

Is praten over het levenseinde hip(p)? Beschouwingen na het volgen van HiPP (Huisarts in een Programma Palliatieve Zorg)

-
Van Linden, Annelies
Van Duppen, Dirk
Seuntjens, Lieve
Verberck, Kim

De ‘surprise question’ bleek in dit praktijkproject een haalbare methode om een lijst met patiënten te bekomen met wie de arts kan praten over vroegtijdige zorgplanning. Ook het voeren van ACP-gesprek (Advanced Care Planning) verbeterde de communicatie hierover.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne–Borgerhout. De reden van contact of waarom patiënten naar de huisarts van wacht komen

-
Ryckebosch, Ph.
Michiels, Barbara
Coenen, Samuel
Adriaenssens, Niels
Goris, J.
Philips, Hilde
Verhoeven, Veronique

Naar aanleiding van tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout worden in dit nummer twee bijdragen opgenomen. Dit eerste artikel beschrijft waarom patiënten de huisarts van wacht opzoeken.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Welke pathologie ziet de huisarts van wacht?

-
Ryckebosch, Ph.
Michiels, Barbara
Goris, J.
Verhoeven, Veronique
Philips, Hilde
Coenen, Samuel
Adriaenssens, N.

In dit tweede artikel over tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout wordt gekeken naar de gestelde diagnosen. De meeste diagnosen bleken dezelfde als tijdens de normale werkuren.

Lees meer

Reinigen van traumatische wonden. Leidingwater versus isotone zoutoplossing

-
Adriaenssens, J.
Goossens, M.

Is leidingwater voor het reinigen van niet-gecompliceerde wonden even doeltreffend en veilig als een isotone zoutoplossing? Deze PICO gaat op zoek naar antwoorden in de literatuur.

Lees meer