Is de Vlaamse huisarts bereid om legale euthanasie uit te voeren? Kwalitatief onderzoek bij 52 huisartsen

Deze kwalitatieve studie gaat na hoe huisartsen in Vlaanderen sinds 2002 met legale euthanasie omgaan. Hoe bepalend hierin is de persoonlijke mening van de huisarts, de bestaande arts-patiëntrelatie en het individuele 'vermogen' om euthanasie praktisch toe te passen?

Rechtzetting: Peter Pype is huisarts in Gits, equipe-arts van het palliatief netwerk Midden-West-Vlaanderen en verbonden aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent.
Hij is geen lid van de Europese vereniging EQuiP, zoals foutief in het artikel wordt vermeld.