Huisarts Nu 2013; 42(4): juli-augustus

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 augustus 13

Basispakket borstvoeding

-
Berael, Sonja

S. Berael
Voor u ligt een themanummer over borstvoeding, dat de redactie heeft samengesteld met al de betrokken organisaties in Vlaanderen. Met dit basispakket borstvoeding kunt u jonge moeders beter op weg helpen.
Huisarts Nu 2013;42(4):162

Lees meer

Kort Nieuws 42(4)

-
Matthijs, Nicholas
Gielis, Guy
De Wachter, Johan
Goderis, Geert

Nicholas Matthijs. Heeft borstvoeding een effect op de ontwikkeling van coeliakie?
Guy Gielis. Praktijkopleiders leveren gemiddeld betere kwaliteit.
Nicholas Matthijs. Postnatale depressie: de eerste lijn kan een verschil maken.
Johan De Wachter. Herstel ook zonder scalpel bij voorstekruisbandruptuur.
Geert Goderis. Zoutbeperking moet resoluut aanbevolen worden.

Lees meer

Ontboezemingen over appelen en peren

-
Wyffels, Pat

Een beetje gêne bij de patiënte en de huisarts: controle van de borsten, maar het moet gebeuren. Ze willen met enige fierheid getoond worden, maar er is meer aan de hand dan ik als mannelijk arts ooit kan begrijpen. Ondanks de vele jaren geboeid luisteren, kijken en voelen, kan of zal ik nooit een ervaringsdeskundige worden. Hoogstens een deskundige.

Lees meer

Prenataal borstvoedingsadvies. Het loont de moeite!

-
Debonnet, S.

Prenatale educatie is zeer belangrijk bij de initiatie van borstvoeding. De aanstaande moeder en haar partner moeten worden voorbereid op het geven van borstvoeding om de slaagkansen te verhogen.

Lees meer

De zeven natuurwetten van borstvoeding. Hulp bij tegenstrijdige informatie

-
Muyldermans, J.

Door de moeder uit te leggen welke natuurlijke processen aan de basis liggen van een succesvolle borstvoeding, wordt zij gewapend om het hoofd te bieden aan alle tegenstrijdige informatie van vrienden, media en soms ook van zorgverleners.

Lees meer

Zeven mythes over borstvoeding

-
Versavel, Lies

Over borstvoeding leven heel wat mythes, die de pasgeborene en de moeder niet altijd ten goede komen. In dit artikel worden de belangrijkste besproken en doorprikt.

Lees meer

Borst- en tepelpijn bij lactatie. Oorzaken, gevolgen en behandeling

-
Berael, Sonja

Borst- en tepelpijn is frequent bij lacterende vrouwen, maar is niet zo gemakkelijk te diagnosticeren of te behandelen. Het beste is het voorkómen van problemen en als ze er zijn, deze zo wetenschappelijk en gestructureerd mogelijk aanpakken.

Lees meer

De eerste zeven dagen. Een natuurlijke start voor moeder en kind

-
Berael, Sonja

De meeste moeders zijn zo gegrepen door het nieuwe, dat ze ondersteuning en herhaling en zeker bevestiging nodig hebben. Het allerbelangrijkste is dat de huisarts de kersverse moeder bevestigt in haar moederschap. Als zij haar instincten laat werken, kan er eigenlijk niet veel misgaan.

Lees meer

Kiezen voor borstvoeding. In goede en kwade tijden

-
Berael, Sonja

Marianne heeft haar kinderen over een periode van vijftien jaar gekregen en kan zo goed inschatten wat er veranderde in onze aanpak. Ook heeft ze altijd heel bewust gekozen voor borstvoeding, in gemakkelijke en in moeilijkere momenten, en dit op een gedreven manier.

Lees meer

Het borstvoedingslandschap in Vlaanderen. Een overzicht van organisaties op Vlaams, federaal en internationaal niveau

-
Berael, Sonja

In Vlaanderen zijn heel wat organisaties actief die informatie kunnen geven aan moeders en hulpverleners, zowel wat de voorbereiding op borstvoeding betreft voor en tijdens de zwangerschap (antenataal consult) als de periode van borstvoeding zelf. Zij kunnen ondersteunen met goede documentatie, in druk en online, up-to-date informatie en vaak ook met vormingspakketten. Hieronder vindt u een overzicht.

Lees meer

Borstvoeding en medicatie. Enkele algemene principes en courante voorbeelden uit de praktijk

-
Spitz, B.

In een tijd dat de moedermelk erg gepromoot wordt, is het innemen van een medicament al eens een reden om de borstvoeding toch niet op te starten of te stoppen. In de praktijk hoeft dit veelal niet het geval te zijn en bestaan er vaak alternatieven.

Lees meer

Praktische zoekvragen / Praktische antwoorden over borstvoeding

-
Geens, S.

Wat weet u over borstvoeding en anesthesie? Kan dit gecombineerd worden? En is borstvoeding een sterk anticonceptiemiddel of zijn toch andere oplossingen nodig? Deze kennistoets peilt naar uw praktische kennis.

Lees meer

Kunstvoedingen voor gezonde kinderen. Welke adviezen kan de huisarts geven?

-
De Ronne, N.

Kunstvoeding is een volwaardig alternatief als moedermelk niet (meer) gegeven kan worden. De samenstelling ervan moet voldoen aan normen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de individuele situatie moet naar de meest geschikte voeding gekeken worden.

Lees meer

Proprioceptietraining na enkelverstuiking. Zinvol om recidiverend enkelletsel te voorkomen?

-
Van de Velde, S.
Simons, E.

Enkelverstuiking is een veelvoorkomend letsel met naast acute klachten ook risico op nieuwe verstuikingen. De auteurs van dit artikel gaan op zoek naar de evidence over de effectiviteit van proprioceptietraining op het voorkomen van recidiverend enkelletsel.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne–Borgerhout. Hoe kan gecodeerd registreren makkelijker gemaakt worden?

-
Ryckebosch, Ph.
Goris, J.
Coenen, Samuel
Leysen, Peter
Philips, Hilde
Adriaenssens, Niels
Verhoeven, Veronique
Michiels, Barbara

Hoe kan gecodeerd registreren makkelijker gemaakt worden?
Ph. Ryckebosch, J. Goris, S. Coenen, et al.
Artsen gaan consequenter registreren als hen een favorietenlijst met klinische termen gekoppeld aan de juiste codes wordt aangeboden. In de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout kregen de artsen verschillende coderingsmodules, waardoor de registraties van de reden van contact en de diagnose sterk verbeterden.
Huisarts Nu 2013;42(4):205-210

Lees meer

Epidemiologie van chronische niet-kankerpijn in Europa. Een review van de prevalentie, behandelingen en de impact van pijn

-
Truyers, C.

Met behulp van een systematische review werden in dit onderzoek pan-Europese epidemiologische gegevens over chronische niet-kankerpijn nagegaan.

Lees meer