Online hulpverlening

Schalken F, Wolters W. Handboek online hulpverlening. Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010:270 blz. ISBN 978-90-3137-517-2

Hulpverlening via internet heeft zijn voordelen. Het is minder arbeidsintensief, het vergt minder verplaatsingen en het is minder duur. De hulpverlening is laagdrempelig en kan nieuwe doelgroepen bereiken.

Voor de meeste Belgische huisartsen is zoiets tot op heden nog geen optie. In Nederland staat men er al verder mee.

Als onze overheid een portaalsite wil maken waarin online hulpverlening toegevoegd kan worden, dan zouden de overheidsambtenaren dit boek best zorgvuldig lezen. De auteur, die marketing en organisatiesociologie heeft gestudeerd, was al in het eerste uur de initiatiefnemer van hulp via chat bij de kindertelefoon. Sinds 2005 is hij directeur van de stichting e-hulp.nl.

Dit is in een boek dat ook de ontwikkelaars van websites grondig zouden moeten doornemen opdat ze beter de valkuilen zouden zien zoals problemen rond privacy, het bewaren van de gegevens, het juist antwoorden op mails, het belang van goed personeel.

De software mag ook niet te ingewikkeld zijn anders riskeert de modale hulpvrager uitgesloten te worden. Niet iedereen heeft de nieuwste hypes op zijn computer staan.

Welke potentiële juridische gevolgen kunnen er zijn als de hulpvrager meldt dat hij iets gewelddadigs gaat doen? Wie grijpt in en hoe? Of wachten we beter af? In elk geval zou hierover transparantie vooraf moeten zijn.

Het boek behandelt op een zeer begrijpbare wijze de verschillende knelpunten. Voor de modale huisarts ligt het momenteel (nog) te ver af van de dagelijkse praktijk. Ook is er een verschil tussen soloartsen en groepspraktijken, waar soms het secretariaat de mails behandelt.

Indien huisartsen in de toekomst aan online hulpverlening gaan doen, zullen er zeker concrete taakafspraken gemaakt moeten worden. Daar zal vermoedelijk ook een verloning voor moeten staan, want als men het goed wil doen, zal het arbeidsintensief zijn en een training vragen.

Lut De Deken