Huisarts Nu 2013; 42(5): september-oktober

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 oktober 13

Screening: a boulevard of broken dreams?

-
Lemiengre, Marc

Wanneer we als huisarts preventie promoten, blijven we best heel kritisch ten opzichte van het product. Ook hier doen we mensen iets aan en hebben we beter stevige argumenten die onze interventies onderbouwen.

Lees meer

Zelfdoktoren kan de gezondheid ernstige schade toebrengen

-
Wyffels, Pat

Zomer ’98. Een niet-geregistreerde patiënt belt voor een attest van werkonbekwaamheid, omdat ze met de griep zit. Vier dagen hoge koorts, tegen de veertig, en zij is van wacht, zodat een collega moet overnemen. Wat zou u doen, als zij internist is in een groot Antwerps ziekenhuis?

Lees meer

Het kostuum zit niet lekker meer. Interview over burn-out en de identiteit van de huisarts

-
Matthijs, Nicholas

Zorgt de huisarts wel voldoende voor zichzelf? Voorkomt hij op tijd ernstigere problemen? En bij wie kan hij dan terecht? We vroegen het aan Eric Boydens, al jaren vertrouwd met burnout bij huisartsen.

Lees meer

Hoeveel is preventie waard? Preventie vanuit filosofisch, epidemiologisch en economisch standpunt

-
Devisch, Ignaas
Bonneux, Luc
Annemans, Lieven

Hoe zien een filosoof, econoom en epidemioloog de evolutie naar meer preventie in de gezondheidszorg? Wat zijn hun kanttekeningen? We geven u hier enkele standpunten van vooraanstaande opiniemakers. Deze standpunten geven daarom niet de mening van de redactie of Domus Medica weer.

Lees meer

Gezondheidswinst door bevolkingsonderzoek naar kanker. Welke rol spelen Domus Medica en de huisarts hierin?

-
Baeten, Rik

Op 14 december 2013 organiseert de Vlaamse overheid een Gezondheidsconferentie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Domus Medica werkt hieraan mee door de gezondheidsdoelstellingen en strategieën samen met de overheid en andere eerstelijnspartners te bepalen.

Lees meer

Preventieve interventies door een equity-bril. Een gelijke gezondheidswinst voor iedereen?

-
Vandenberghe, S.
Avonts, Dirk
Willems, S.

De invloed van sociale ongelijkheid op gezondheid wordt steeds meer onderkend, maar de kloof tussen rijk en arm blijft stijgen. Preventie kan een stuk van deze ongelijkheid in gezondheid trachten weg te werken. Er bestaat echter weinig evidentie over welke preventieve maatregelen ook effectief zijn bij kansarme groepen.

Lees meer

Bewegen op voorschrift. Een handig instrument om patiënten in beweging te krijgen

-
Smeyers, L.
Deboutte, F.
Bartholomeeusen, E.

Bewegen op voorschrift is een innovatieve methodiek waarmee de huisarts met een ‘beweegvoorschrift’ voor de patiënt een beweegcoach inschakelt. Succesfactoren zijn de laagdrempelige aanpak, de betrokkenheid van de huisarts, het beweegplan en de opvolging op maat, rekening houdend met de fysieke, mentale en financiële mogelijkheden van de patiënt. Dit artikel vertelt hoe er in Leuven mee aan de slag gegaan wordt. 

Lees meer

Preventieaanbod Domus Medica. Van Gezondheidsgids tot richtlijnen en elektronische modules

-
Baeten, Rik
Claessens, Hanne

In 2012 sloot Domus Medica samen met de vier Vlaamse universitaire centra voor huisartsgeneeskunde een vijf-jarige Beheersovereenkomst Preventie af met de Vlaamse overheid. Deze is gebaseerd op de visie op preventie die tijdens de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg in 2010 werd ontwikkeld.

Lees meer

Toepassing van de Gezondheidsgids in de praktijk. Resultaten van een pilootstudie

-
Morreel, Stefan
Van Peer, Werner
Verhoeven, Veronique

Huisartsen worden in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met een enorm aanbod aan preventieve interventies. Voor de huisarts en zijn patiënt is het niet eenvoudig om dit aanbod te overzien. Een mogelijke oplossing is de combinatie van een aantal preventieve interventies in één consultatie door middel van een vragenlijst. Een voorbeeld hiervan is de Gezondheidsgids van Domus Medica. 

Lees meer

Invoeren van preventie in de huisartsenpraktijk. Resultaten van een praktijkproject

-
Mennes, S.
Schoolmeesters, Bart
Schoenmakers, Birgitte

In verschillende landen zette men reeds de stap naar een georganiseerd preventieconsult. In België werd in 2010 de Gezondheidsgids van Domus Medica als praktijkinstrument voorgesteld. Duidelijke ondersteunende richtlijnen voor het invoeren van preventie op praktijkniveau ontbreken echter.

Lees meer

Implementatie van de preventiemodule in de praktijk. Hoe denkt de patiënt hierover?

-
Feys, C.
Fouvry, J.
Schoenmakers, Birgitte

Uit dit onderzoek blijkt dat de patiënten die naar aanleiding van een GMD+-oproepbrief naar de preventieraadpleging kwamen, vooral niet-rokers en gezonde eters waren en dat ze een hogere kans hadden op coloncarcinoom. 

Lees meer

Het verpleegkundig preventieconsult. Resultaten van een praktijkverbeterend project

-
Smeets, M.
Ronse, J.
Van Linden, Annelies
Seuntjens, Lieve
Aertgeerts, Bert

In de forfaitaire groepspraktijk De Bres werd als praktijkverbeterend project het preventieconsult, op basis van de Gezondheidsgids van Domus Medica, gedelegeerd aan de praktijkverpleegkundigen.

Lees meer

me-ASSIST. Een bruikbare opsporingsmethode voor alcohol-, tabak- en ander middelengebruik

-
Defillet, Tom
Verrando, Rita
Baeten, Rik

De me-ASSIST is een elektronisch screeningsinstrument dat het risico van alcohol-, tabak- en ander middelengebruik bij volwassenen meet. Met deze applicatie, die vanop elke computer of tablet met internetconnectie geopend kan worden, kunnen huisartsen op een eenvoudige manier inschatten hoe problematisch het gebruik van hun patiënten is.

Lees meer

Rationeel gebruik van antibiotica. De principes op een rijtje

-
Costers, M.
De Sutter, An

Dit jaar kregen alle huisartsen de ‘Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk’ (editie 2012) in de bus. Per klacht of ziektebeeld wordt hierin kort vermeld wanneer het al dan niet aangewezen is om een antibioticum voor te schrijven en wat dan de beste keuze, juiste dosis en dosisinterval zijn.

Lees meer

Is amoxicilline zonder vermoeden van pneumonie zinvol? Resultaten van een multicenterstudie in twaalf landen 

-
Little, Paul
Stuart, B.
Moore, M.
Coenen, Samuel

Een ongecompliceerde lageluchtweginfectie is de meest voorkomende acute aandoening in de westerse huisartsenpraktijk. De meeste patiënten krijgen hiervoor antibiotica, ook in landen waar weinig antibiotica worden voorgeschreven. Het voorschrijven van antibiotica door huisartsen is een van de belangrijkste factoren die resistentie in de hand werken.

Lees meer

Griepvaccinatie in het district Hoboken. Rol van lokale overheden in het verhogen van de vaccinatiegraad 

-
Cabus, I.

Het district Hoboken startte in 2008 met het persoonlijk uitnodigen van 65-plussers om zich door hun huisarts te laten vaccineren tegen griep. Men zag zowel een relatieve als een absolute stijging van het aantal griepvaccinaties binnen het district. Dankzij samenwerking op lokaal niveau nam de griepvaccinatiegraad op korte termijn toe.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Wordt het drukker in een huisartsenwachtpost?

-
Ryckebosch, Ph.
Goris, J.
Philips, Hilde
Adriaenssens, N.
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Michiels, Barbara

Door de veroudering van de artsenpopulatie, de vraag naar scheiding tussen praktijk en gezin en het toenemend aantal wachtbeurten tegenover het afnemend aantal patiënten, nam de druk op de huisartsenwachtdienst toe. Als antwoord daarop opende de Huisartsenkring Deurne-Borgerhout in 2003 de eerste Belgische huisartsenwachtpost, iets wat in Nederland volop begonnen was vanaf 2000. 

Lees meer