Ambulant antibioticagebruik in Amerika: te vaak en te breed

Shapiro DJ, Hicks LA, Pavia AT, Hersh AL. Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007–09. J Antimicro. Chemother (2013). doi: 10.1093/jac/dkt301.

In een recent artikel in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy werd het Amerikaanse gebruik van antibiotica onder de loep genomen. De onderzoekers wilden te weten komen welke antibiotica gebruikt worden (breed- of smalspectrum), voor welke aandoeningen en welke factoren (arts- en patiëntgebonden) de keuze voor breedspectrumantibiotica bepalen.

Kort-nieuws-4Het CDC (Centers for Disease Control and prevention) voerde tussen 2007 en 2009 een representatieve steekproef in eerstelijnspraktijken (artspraktijken, poliklinieken en spoedgevallendiensten) in Amerika naar het antibioticagebruik bij volwassen patiënten.

Ze kwamen tot de volgende resultaten: in één op de tien consultaties wordt een antibioticum voorgeschreven; in 61% van de gevallen wordt gekozen voor antibioticum met breedspectrum. Chinolonen (25% van totaal) en macroliden (20%) worden het meest voorgeschreven. Antibiotica worden het vaakst gebruikt in de behandeling van luchtweginfecties (41% van de antibiotica), huidinfecties (18%) en urineweginfecties (9%). Uit multivariate data-analyse bleek dat er meer werd gekozen voor antibiotica met breedspectrum bij luchtweginfecties die meestal geen antibiotische behandeling vereisen zoals bronchitis, op spoedgevallen en voor patiënten ouder dan 60 jaar.

De auteurs concluderen dat er naast campagnes om het antibioticagebruik te verminderen ook inspanningen nodig zijn om een meer gerichte keuze in antibiotica te bevorderen. Na analyse van de antibioticavoorschriften in Vlaamse huisartsenpraktijken kwamen we tot exact dezelfde conclusie.1 Mondiaal niet alleen minder voorschrijven, maar ook meer gericht wordt een belangrijke uitdaging om de werkzaamheid van antibiotica in de toekomst te vrijwaren.

Niels Adriaenssens

  1. Bartholomeeusen S, Adriaenssens N, Coenen S. Toetsing van antibioticavoorschriften aan ziektespecifieke kwaliteitsindicatoren. Onderzoek met gegevens uit de Intego-databank. Huisarts Nu 2011;40:392-4.