Hoe correct meten onze bloeddrukmeters?

Zuber M, Schäfer H-H, Kaiser, W, Erne P. Measuring accuracy of sphygmomanometers in the medical practices of Swiss primary care physicians. Eur J Gen Pract 2013; Early Online 1-4.

We gebruiken hem elke dag — en in vele media blijkt hij nog altijd het symbool van de huisarts — maar hoe accuraat werkt onze bloeddrukmeter?

Dit Zwitsers onderzoek schreef 6857 huisartsen aan met de vraag om de bloeddrukmeter die ze dagelijks gebruiken, op te sturen voor controle, ijking en zo nodig reparatie.

Slechts 419 artsen (6,1%) namen deel. Deze groep was, hoewel beperkt, voldoende representatief.

kort nieuws 2Van alle meters mat 81,4% binnen de aanvaarde marge van ±3 mmHg. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van een andere recente in het Verenigd Koninkrijk verrichte studie.1 Van de 170 toestellen die buiten de 3 mmHg marge vielen, mat 60% vals hoog en 40% vals laag. Turner et al. kwamen in hun onderzoek tot de bevinding dat een overschatting van 3 en 5 mmHg het aantal diagnoses van hypertensie met respectievelijk 24% en 34% doet stijgen en dat een onderschatting van 3 en 5 mmHg op gelijkaardige wijze kan leiden tot het missen van de diagnose hypertensie bij respectievelijk 19% en 30% van de patiënten.2

 

Zevenennegentig procent van de meters had de laatste twee jaar geen onderhoud of controle gekregen. Er bleek een matig positieve correlatie te zijn tussen de tijd sinds de laatste ijking en de absolute foutenmarge. Gezien de potentiële gevolgen is zelfs het relatief kleine aantal fout metende meters nog te groot.

De auteurs scharen zich dus achter de aanbeveling om de bloeddrukmeter elke twee jaar te laten ijken. Is een firma die tweejaarlijks de basisapparatuur van de huisarts ijkt een gat in de markt? Of is die taak misschien weggelegd voor Domus Medica?

Nicholas Matthijs

  1. A’Court C, Stevens R, Sanders S, et al. Type and accuracy of sphygmomanometers in primary care. Br J Gen Pract 2011;61:e598-603.
  2. Turner MJ, Baker AB, Kam PC. Effects of systematic errors in blood pressure measurements on the diagnosis of hypertension. Blood Press Monit 2004;9:249-53.