Omgaan met stress

De Rijck E (red.). Waar wacht je op? Omgaan met stress & streven naar balans. Groot-Bijgaarden: Decom & Wit-Gele Kruis;2011:136 blz. ISBN 978-90-764-1300-6

Dit vlot geschreven boekje is een uitnodiging om even stil te staan in ons stressvol leven en aandacht te besteden aan de balans tussen onze draagkracht en draaglast. De auteur Els De Rijck is arts-hygiënist in de jeugdgezondheidszorg en actief in de preventie. Het boek is dan ook geschreven vanuit de praktijk met talloze voorbeelden waarin de lezer zich gemakkelijk herkent.

In een eerste deel wordt aandacht besteed aan mildheid. Vanuit een moment van stilte en stilstaan integreert de auteur aandacht voor zichzelf vanuit mindfulness. Door bewust rustig te ademen, zich te ankeren (zich bewust zijn van contactpunten tijdens het zitten en het staan) en aandacht te besteden aan een overgangsmoment creëren we, zonder extra tijd te investeren, mogelijkheden om zorg te dragen voor onszelf. De Rijck legt op een begrijpelijke manier de balanstheorie uit en wijst er ook op dat sommige veelvoorkomende manieren van negatief denken zorgen voor een negatieve emotie en daardoor onze draagkracht naar beneden halen. 

Het tweede deel is gewijd aan grenzen. Wat zijn grenzen? Welke factoren bepalen onze grenzen en hoe kunnen we er beter mee leren omgaan?

In het derde deel wordt het belang van sprankelmomenten en van genieten uitgewerkt. De Rijck bespreekt een tiental stoorzenders die het ons moeilijk kunnen maken om te genieten. Nadien geeft zij een aantal suggesties om (terug) te leren genieten, vooral door stil te staan bij de kleine, fijne dingen van het dagelijks leven.

Dit boekje is vanuit een erg positieve en aanmoedigende houding geschreven. Met zijn vele concrete voorbeelden is het ook erg duidelijk en gemakkelijk herkenbaar. De theoretische achtergrond van mindfulness, balanstheorie, grensbewaking en energiegevers is stevig gefundeerd. Tegelijkertijd is de sterkte van het boekje juist het concrete zonder getheoretiseer. 

Voor personen die zich gemakkelijk verliezen in zich dienstbaar opstellen en hierbij zichzelf te veel op de tweede plaats zetten, kan dit een eerstekeuzeboekje zijn. Denk maar aan mensen in de verpleging, vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk en de velen bij wie de hulpverleningsreflex regelmatig kriebelt. Het is ook aangewezen voor mensen die moeite hebben met het evenwicht tussen zelfzorg, zorg voor de kinderen en zorg voor anderen.

‘Waar wacht je op?’ zou in ons dossier moeten zitten bij de referenties die we als huisarts regelmatig aan onze patiënten doorgeven.       

Paul Smits