Huisarts Nu 2013; 42(6): november-december

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 december 13

De omgekeerde echelonnering

-
Wyffels, Pat

De tweedelijnsarts heeft tweemaal een voordeel: hij of zij komt later in het verhaal voor en beschikt over een techniciteit die niet zo direct of onmiddellijk voorhanden is in de eerste lijn. De huisarts doet het met het vroege deel van een verhaal, met zijn voorkennis van de patiënt en zijn omgeving, en met zijn zintuigen: tast, gehoor, zicht, en soms zelfs reuk.

Lees meer

Helft rusthuisbewoners aan de slaappil

-
Vander Stichele, R.
Bourgeois, Jolyce

Dat de Belgische bevolking koploper is in het nemen van slaapmedicatie, is algemeen bekend. Door de verslavingsproblematiek van slaapmedicatie en het niet snel evalueren eens de slaapmedicatie is opgestart (zeker niet in het verleden), neemt de helft van de Belgische WZCbewoners een slaappil. Kan het anders?

Lees meer

Niet-medicamenteuze aanpak van slapeloosheid in woonzorgcentra. Een pilootproject

-
Habraken, H.
De Craene, S.
Pas, Leo
Declercq, Tom
Lannoy, J.
Christiaens, Thierry

In België ligt vooral in woonzorgcentra (WZC) het gebruik van slaapmiddelen erg hoog: een op twee rusthuisbewoners neemt benzodiazepines. Richtlijnen voor huisartsen bevelen technieken uit de cognitieve gedragstherapie aan als alternatief. Artsen vinden deze echter moeilijk om te zetten in de praktijk van een WZC, o.a. vanwege organisatorische beperkingen en tijdsnood.

Lees meer

Hoe zien huisartsen hun taak in de psychosociale hulpverlening? Enquête naar taakopvatting, knelpunten en ondersteuning

-
Goigne, S.
Goedhuys, Jo

Hoever willen huisartsen gaan in hun taak als psychosociale hulpverlener? Uit deze kleinschalige enquête blijkt dat de meerderheid van de bevraagde huisartsen vooral een ondersteunende en empathische rol voor zichzelf weggelegd ziet. Over het aanbieden van psychotherapie door de huisarts waren de meningen verdeeld.

Lees meer

Familiehulp: onbekend is onbemind! De rol van de huisarts als doorverwijzer naar een dienst gezinszorg

-
Vochten, M.
Peelman, B.

De huisarts is een spilfiguur in de thuiszorg. Hij voelt als geen ander aan wanneer de draagkracht van een patiënt een grens bereikt heeft en kent de verschillende thuiszorgdiensten die in de regio actief zijn. Wat de taken van een thuisverpleegkundige zijn, is meestal vrij duidelijk. Maar wat een verzorgende van een dienst voor gezinszorg juist doet, is bij heel wat huisartsen minder gekend.

Lees meer

Interdisciplinair overleg. Is er nood aan opleiding over ‘samenwerken’?

-
Tsakitzidis, G.
Philips, Hilde

Steeds meer interprofessioneel onderwijs wordt georganiseerd met de overtuiging dat dit mee de kwaliteit van zorg zal verbeteren. Is dit wel zo? In dit artikel wordt dieper ingegaan op wat interprofessioneel samenwerken is en welke problemen zich kunnen voordoen op de werkvloer.

Lees meer

Aanpak van beroepsgebonden aandoeningen. Een samenwerking tussen huisarts en vakbond

-
Ronsmans, S.
De Vos, P.

De voorbije decennia worden gekenmerkt door het verschijnen van ‘epidemieën’ van musculoskeletale aandoeningen en werkstress. Deze nieuwe beroepsgebonden aandoeningen vormen een uitdaging voor de huisarts en arbeidsgeneesheer.

Lees meer

Is ijsberen gezond? Effecten en risico’s van zwemmen in koud water

-
Bekkering, G.E.
Van de Velde, S.

Deze PICO handelt over de effecten op de gezondheid en risico’s van ijsberen, ofwel zwemmen in koud water. In de hele wereld zijn ‘ijsbeerverenigingen’ te vinden, waar mensen gedurende het winterseizoen zwemmen in open water.

Lees meer

Diagnostiek van pneumonie bij volwassenen. Hoe te onderscheiden van andere lageluchtweginfecties?

-
van Vugt, S.F.

Pneumonie is een indicatie om antibiotica te starten bij een volwassen patiënt met hoestklachten, maar het is moeilijk om een onderscheid te maken met overige lageluchtweginfecties waarbij de huisarts een afwachtend beleid kan voeren.

Lees meer

Praten en prikken bij luchtweginfecties. 3,5 jaar follow-up van een gerandomiseerde interventiestudie

-
Cals, Jochen
Beckers, P.J.
De Bock, L.

Acute hoest door luchtweginfecties is de meest geziene ingangsklacht in de huisartsenpraktijk. Gezien de toenemende antibioticaresistentie is het terugdringen van het aantal overmatige antibioticavoorschriften tijdens deze consulten van groot belang.

Lees meer

Minder antibiotica voor acute luchtweginfecties door interventies. Een internationaal, clustergerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek

-
Little, Paul
Stuart, B.
Francis, N.

Acute maar ongecompliceerde lageluchtweginfecties zijn een van de meest voorkomende acute presentaties in de huisartsenpraktijk waarvoor artsen vaak antibiotica voorschrijven. De meeste van deze infecties zijn viraal. Uit systematische reviews en ander onderzoek blijken antibiotica slechts een beperkt voordeel te bieden.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Telefonische oproepen tijdens de wacht

-
Ryckebosch, Ph.
Coenen, Samuel
Michiels, Barbara
Adriaenssens, Niels
Goris, J.
Verhoeven, Veronique
Philips, Hilde

Hoeveel telefoons krijgt een wachtpost te verwerken, waarom bellen patiënten en hoe wordt dit afgehandeld? Dankzij de registratie van alle telefonische oproepen in de databank van de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout de voorbije tien jaar, hebben we hierop een duidelijk zicht.

Lees meer