Lang leve(n) groenten en fruit

Wang X, Ouyang Y, Liu J, et al. Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and doseresponse meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ 2014;349:g4490.

Is er een verband tussen de hoeveelheid groente- en fruitinname (dosis) en het risico op sterfte door alle oorzaken, door hart- en vaatziekten en door kanker (respons)?

h43 5 02 kort nieuws-fig5En zo ja, hoe groot is deze dosis-responsrelatie dan wel? Dat wilde men onderzoeken met een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse van prospectief cohortonderzoek. Hiervoor werd klassiek gezocht in de volgende bronnen: Medline, Embase en de Cochrane library tot 30 augustus 2013 zonder beperkingen in taal. Verder keek men ook naar de referenties van de gevonden artikelen.

Zestien prospectieve cohortonderzoeken kwamen in aanmerking voor deze metaanalyse. Tijdens de follow-upperiodes van bijna 5 tot 26 jaar waren er 56 423 overlijdens (11 512 wegens hart- en vaatziekten en 16 817 wegens kanker) onder de 833 234 deelnemers. Bij de berekening van zogenaamde gepoolde hazard ratio’s (verhoudingen van het risico op overlijden, te vergelijken met een relatief risico) werd rekening gehouden met de verschillen tussen de geselecteerde studies (random effects models).1

Een grotere groente- en fruitinname was significant geassocieerd met een lager risico op sterfte (alle oorzaken). Voor een toename met één portie per dag van groenten of fruit was de gemiddelde risicodaling 5% (gepoolde hazard ratio 0,95; 95%-BI: 0,92- 0,98), 5% voor groenten (0,95; 95%-BI: 0,92-0,99) en 6% voor fruit (0,94; 95%-BI: 0,89- 0,98).2 Er was een drempel rond vijf porties van groenten en fruit per dag (zie figuur). Daarna daalde het risico op sterfte door alle oorzaken niet verder.

Er was ook een lager risico op sterfte door hart- en vaatziekten, namelijk gemiddeld 4% per extra portie groenten en fruit (0,96; 95%-BI: 0,92-0,99), 4% voor groenten (0,96; 95%-BI: 0,93-0,99) en 5% voor fruit (0,95; 95%-BI: 0,91-1,00). Men vond echter geen verband tussen groente- en fruitinname en sterfte door kanker. Daarmee is niet gezegd dat deze inname geen effect heeft op bepaalde kankers en ook niets over de mogelijk verschillende effecten van bepaalde groenten en fruit op het kankerrisico.

h43 5 02 kort nieuws

Hoewel er bij het onderzoek waarop deze meta-analyse is gebaseerd, uiteraard methodologische kanttekeningen zijn te plaatsen, draagt ze ontegensprekelijk bijkomende evidentie aan dat een grotere groente- en fruitinname geassocieerd is met een lager risico op sterfte, in het bijzonder sterfte door hart- en vaatziekten. En nu de aanbeveling om meer groenten en fruit te eten voor een lang en gezond leven nog in de praktijk brengen.

Samuel Coenen

Literatuur

  1. van Driel M, Chevalier P. Verklarende woordenlijst: Evidence-Based Medicine. 3 ed. Gent: Minerva; 2008.
  2. Correction. BMJ 2014;349:g5472