Huisarts Nu 2015; 44(2): maart-april

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 april 15

Armworstelen met het EMD

-
Lemiengre, Marc
D’Argent, Franky
Vervaeck, Niek

Het is ontluisterend om vast te stellen hoe collega’s met de beste bedoelingen en met veel inzet worstelen met hun EMD. Toch zouden patiëntenzorg en zorg voor een operationeel EMD synoniem van elkaar moeten worden.

Lees meer

Is zorg aan mensen met multimorbiditeit haalbaar?

-
Wens, Johan

Meer en meer mensen lijden aan meer dan één chronische aandoening. Drie factoren komen vaak samen voor bij deze combinatie van aandoeningen: een cardiovasculaire factor, een mentale gezondheidsfactor (meestal depressie, angst) en een pijnfactor.

Lees meer

Ouderen met diabetes overbehandeld?

-
Leysen, Bert

Het is gekend dat hypoglycemie vaker voorkomt bij ouderen en ook meer ernstige gevolgen kan hebben. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom de streefglycemie bij een oudere populatie hoger ligt. Zeker bij ouderen met veel comorbiditeit is het belangrijk om de glycemie niet te scherp te regelen, omdat daar het verwachte voordeel van glycemieverlaging (verminderde kans op sterfte en op complicaties) kleiner is dan de verwachte nadelen.

Lees meer

Beperkt effect van zanamivir bij influenza

-
Michiels, Barbara

Deze nieuwe versie van een Cochrane review, ook besproken in Minerva,1 analyseerde opnieuw de bestaande evidentie over de therapeutische en profylaxe effecten van zanamivir bij influenza. De reviewers baseerden zich hiervoor op volledige klinische rapporten van de producent en commentaren van de regulerende instanties.

Lees meer

Zijn negatieve resultaten ook nieuws?

-
Coenen, Samuel

Als reactie op een stuk van Sumner et al. in de BMJ dat een verband vond tussen overdrijvingen in wetenschappelijk nieuws over gezondheid en overdrijvingen in academische persberichten, reageerde een lezer dat er nog een andere zijde is aan dit verhaal, namelijk de stilte waarmee tegenstrijdige bevindingen worden omgeven.

Lees meer

Baarmoederhalskankerscreening op basis van cytologie of HPV?

-
Verhoeven, Veronique

De huidige baarmoederhalskankerscreening op basis van cytologie werkt niet optimaal in België. De participatie aan screening is te laag, een beperkte groep vrouwen wordt te vaak gescreend, er gebeuren te veel colposcopieën, de reproduceerbaarheid van uitstrijkjes is beperkt, er zijn grote verschillen tussen laboratoria en er is geen waterdichte kwaliteitscontrole.

Lees meer

Zwarte Piet is een blanke vrouw

-
Wyffels, Pat

Kan ik het anders stellen: dat ze in alle soorten komen, de patiënten? Eén bepaalde soort verdient onze speciale aandacht, met name de Zwarte Pieten. Het zijn de mensen die in een groep samenwerkende huisartsen steevast aan mekaar worden doorgegeven, met een grijns.

Lees meer

Problematisch alcoholgebruik in de praktijk. Onderzoek naar de aanpak door huisartsen

-
Neyens, Inge
Van Audenhove, Chantal
Vanderhaegen, J.

De huisarts vormt een belangrijke sleutelfiguur in de zorg voor mensen met problematisch alcoholgebruik. Dit onderzoek gaat na hoe huisartsen met dit problematisch alcoholgebruik omgaan, met name de aspecten die gerelateerd zijn aan de diagnose, de behandeling, de doorverwijzing, hun attitudes en kennis en kunde over problematisch alcoholgebruik.

Lees meer

Huisarts in vuur en vlam. Enthousiaste huisartsen getuigen

-
Wens, Johan
Samyn, E.
Thoen, A.
Herweyers, K.
Comes, S.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Domus Medica ook in 2013 een inwooncursus met dat jaar als thema ‘In vuur en vlam’. We vroegen de deelnemers om tijdens het congres vier open vragen te beantwoorden die peilden naar het enthousiasme voor hun beroep. Hiervoor creëerden we een specifieke setting, ‘the passion room’, waar deelnemers zich rustig en anoniem konden inspireren en antwoorden op de gestelde vragen.

Lees meer

Wat na zwangerschapsdiabetes? Resultaten uit het project 'Zoet Zwanger'

-
Wens, Johan
Verstraete, S.
Muylle, F.
Benhalima, K.
Decochez, K.
Devlieger, R.
Mathieu, C.
Verhaegen, A.

Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, hebben een sterk verhoogd risico om postnataal verder te evolueren naar diabetes type 2. Het project ‘Zoet Zwanger’ beoogt een betere postnatale opvolging voor deze risicogroep, via de huisarts. Naast een sensibilisatiecampagne implementeerde dit project vanaf 2009 een opvolgingssysteem voor vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad.

Lees meer

Kinderen en jongeren met ADHD in de huisartsenpraktijk. Richtlijnen, diagnose en behandeling

-
Vercaeren, G.

Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij een vermoeden van ADHD of aandachtsdeficiëntie en hyperactiviteitstoornis. Verschillende richtlijnen bepalen hoe de diagnose gesteld kan worden en welke mogelijke behandelingen hierop kunnen volgen. In de praktijk wordt nog te snel medicatie voorgeschreven, zonder een uitgewerkt zorgtraject voor het betrokken kind of de jongere.

Lees meer

Werkplekleren bij palliatieve zorg. Uitwisseling tussen huisartsen en palliatief verpleegkundigen

-
Pype, Peter

In een palliatieve zorgsituatie kunnen huisartsen en palliatief verpleegkundigen van elkaar leren. in de literatuur wordt dit beschreven als ‘werkplekleren’. In dit proefschrift wordt nagegaan of het trainen van palliatief verpleegkundigen tot facilitator van werkplekleren voor huisartsen in de praktijk haalbaar is.

Lees meer

Het faciliteren van ‘werkplekleren’ voor huisartsen. Een interviewonderzoek bij palliatief verpleegkundigen

-
Wens, Johan
Pype, Peter
Mertens, Frank
Deveugele, M.
Stes, A.
Van den Eynden, B.

De meeste palliatieve patiënten wensen thuis verzorgd te worden tot het overlij den. Om deze complexe taak tot een goed einde te brengen kunnen huisartsen een beroep doen op expert-verpleegkundigen van regionale palliatieve thuiszorgequipes.

Lees meer

Ziekenhuisopnames aan het levenseinde: begeleiden en vermijden. Een focusgroepenstudie

-
Deliens, Luc
Cohen, Joachim
Vander Stichele, R.
Reyniers, T.
Houttekier, D.
Pasman, H.R.

Hoewel een meerderheid van de palliatieve patiënten ervoor kiest om niet te overlijden in een ziekenhuis, gebeurt dit nog vaak. In België is, evenals in sommige andere landen, het aantal ziekenhuisoverlijdens wel gedaald (van 55,7% tot 51,7%) tussen 1998 en 2007. Dit aantal ligt echter nog steeds hoger dan bijvoorbeeld in Nederland of Nieuw-Zeeland (34%).

Lees meer

MyCareNet. Een digitale toepassing voor administratieve vereenvoudiging

-
Coenen, Samuel
Bartholomeeusen, Stefaan

In dit tweede artikel over ICT-toepassingen in de medische sector wordt de toepassing MyCareNet verduidelijkt. De belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg maken hiervan reeds gebruik: verpleegkundigen, artsen, apothekers, rustoorden, ziekenhuizen, laboratoria en tariferingsdiensten. Via MyCareNet gaan ze vooral de verzekerbaarheid van de patiënt na of ze gebruiken het platform voor facturatie.

Lees meer

Multimorbiditeit. Een grote uitdaging voor huisartsen, onderzoekers en bio-informatici

-
Bastiaens, Hilde
Leysen, Peter

Multimorbiditeit is niet alleen een uitdaging voor huisartsen en onderzoekers, maar ook voor bio-informatici. Nieuwe IT-ontwikkelingen bieden talloze mogelijkheden om gegevens over multimorbiditeit te verzamelen, te delen en terug te koppelen naar de zorgverleners.

Lees meer