Transgenderzorg

T’Sjoen G, van Trotsenburg M, Gijs L. Transgenderzorg. Acco; 2013. ISBN 978-90-334-8927-3

Transgenderzorg is relatief nieuw, waardoor de huisarts maar zelden met deze problematiek geconfronteerd werd. Toch is er een duidelijke evolutie merkbaar; zo was er ook een aanpassing van de wetgeving in 2007.

Naast het medische luik wordt in dit boek veel aandacht besteed aan de psychologische gevolgen, aan de follow-up en de levenskwaliteit van deze personen. In werkomstandigheden blijft dit een kwetsbare groep, onder andere door het ontbreken van juridische bescherming in de antidiscriminatiewet en in het diversiteitsbeleid.

Bij de begeleiding is het uiterst belangrijk dat de signalen vroegtijdig gehoord worden en dat de huisarts de patiënt en de ouders vroegtijdig verwijst naar gespecialiseerde centra.

Sommige behandelingen starten best vooraleer men meerderjarig wordt. Dit werd in oktober 2014 nog op de radio benadrukt door professor De Sutter, die in dit boek het hoofdstuk over vruchtbaarheid schreef. Met het ouder worden hebben transgenders soms ook andere problemen dan de doorsneepersoon, zowel op medisch als op psychisch vlak. Verdere richtlijnen hiervoor zullen nodig zijn.

Dit handboek is nuttig als leidraad voor de begeleiding van deze personen, hun familie en omgeving. Vaak wordt ook te weinig aandacht besteed aan de partner en de familieleden van de transgender. De huisarts kan dan een luisterend oor zijn. Een minimale kennis van deze medische problematiek is dan ook zinvol.

Lut De Deken