Als eten een zorg wordt…

Boerjan S. Als eten een zorg wordt… het maaltijdgebeuren bij personen met dementie. Leuven: Acco Uitgeverij; 2013: 136 blz. ISBN 978-90-3349-253-2

Dit boek wil het maaltijdgebeuren bij personen met dementie centraal stellen in al zijn facetten. De auteur belicht terecht niet enkel het maaltijdgebeuren vanuit haar logopedische achtergrond, maar benoemt ook omgevingsfactoren, houdingsfactoren, mondhygiëne, rol van medicatie,… De lijst professionals en omstaanders die in ideale omstandigheden allemaal betrokken zouden moeten zijn bij het voedingsmoment van de persoon met dementie, is indrukwekkend lang. Door die complexiteit van de problematiek komt de vraag ook bij de huisarts terecht. Dit boekje geeft een goede achtergrond om als huisarts een mooie basis te hebben voor een overwogen advies. Voor CRA’s en medewerkers (en niet te vergeten de directeur) in het rusthuis is het werkelijk een must.

Het boek is opgedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, ‘kennen’, met aandacht voor basiskennis dementie en het normale slikproces, bevat voor huisartsen niet veel nieuws. Het tweede hoofdstuk, ‘her-kennen’, over het herkennen van slik- en eetproblemen, bevat een groter aandeel aanvullende informatie op wat de gemiddelde huisarts meekrijgt vanuit de basisopleiding, bv. dat het reukvermogen reeds in de beginfase bij de ziekte van Alzheimer sterk aangetast is met duidelijke weerslag op smaak en eetlust. Het deel over slikstoornissen zeker niet overslaan. In het derde deel, ‘kunnen’, verslikt de lezer zich in het aantal praktische tips. Hoeveel huisartsen zijn op de hoogte van de studie van Jones en van der Eerden (2008) die aantoont dat door gebruik van rood bestek, rode borden en rode glazen er tot 84% meer vochtinname en 25% meer voedselinname is? Welke huisarts kan acht bezwaren opsommen tegen het gebruik van de alomtegenwoordige tuitbeker en een alternatief aanbieden? De voor- en nadelen van gemalen en gemixte voeding? Als kers op de taart sluit het vierde deel, ‘ethische aspecten’, af met de wetenschappelijke kennis omtrent (of beter gesteld: ‘tegen’) kunstmatige toediening van voeding en vocht bij gevorderde dementie, een vraag die vaak gesteld wordt door familie aan de arts. Opnieuw slaagt de auteur erin om zo’n moeilijk onderwerp in amper tien pagina’s uit te werken.

Als huisarts houden we van efficiëntie in educatieve literatuur: beknopt, overzichtelijk, duidelijk en pragmatisch. Dit boekje bevat alle ingrediënten om te beantwoorden aan bovengenoemde criteria en is heerlijk gekruid met diverse tips ook toepasbaar voor de niet-chef-kok.

Lieve Vinck


pdfh45_01_04_boeken.pdf