Burn-out en naastbetrokkenen

Leijten C, Theunisse A. Burn-out en naastbetrokkenen. Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2013: 238 blz. ISBN 978-94-6105-502-6

‘Burn-out is het nieuwe fibromyalgie’ hoor je wel eens fluisteren in de wandelgangen. Wat beide patronen in elk geval gemeen hebben, is de machteloosheid die ze oproepen bij patiënten, hun naastbetrokkenen en hun hulpverleners. Dit boek biedt minstens een interessant en verrassend uitgangspunt. Een burn-out ontstaat volgens de auteurs omdat er een unipolaire levenshouding is ontstaan, met een overmaat aan actief zijn, denken, willen, moeten. De kunst is terug te komen naar een bipolaire levenshouding met een evenwicht tussen actief zijn enerzijds en ontspanning anderzijds, tussen denken en voelen.

Een noodzakelijke stap hierbij is volgens de auteurs een periode met een uitsluitend passieve levenshouding, waarbij voor de patiënt wordt gezorgd als ware het een kind, en waarbij er zo min mogelijk verantwoordelijkheden bij de patiënt worden gelegd. Dit betekent voor de omgeving vaak een radicale, zij het tijdelijke, verandering in de relatie met de patiënt.

De auteurs willen aantonen dat ook naastbetrokkenen voordeel kunnen halen uit een burn-outperiode, omdat het hun een nieuwe visie kan geven op leven en werk. De stappen die hierbij te doorlopen zijn, worden heel concreet beschreven. De auteurs beklemtonen dat burn-out te genezen is. Het is net deze laatste boodschap, die we als naastbetrokkenen, maar ook als hulpverlener nodig hebben. De vraag blijft of de paradigmaverschuiving die de auteurs voorstellen, realistisch is binnen onze context van actief en productief te zijn. En wat met die andere stemmen, die waarschuwen om patiënten net niet te lang uit hun dagelijks ritme te halen?

Toch blijft het een interessant boek voor de huisarts op vele manieren. Het geeft concrete handvaten voor naastbetrokken én hulpverlener, en het heeft een zeer interessante literatuurlijst, waaronder de Richtlijn Eén lijn in de eerste lijn bij overspanning en burn-out (2011) in samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE).

Lieve Callewaert


pdfh45_01_04_boeken.pdf