Huisarts Nu 2016; 45(3): mei-juni

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 juni 16

Alles is mogelijk

-
Van Overloop, Maaike

Soms moet je een uitdaging aangaan. Je kan ervoor kiezen om vanuit je zetel toe te kijken hoe het misgaat in de wereld. En vervolgens het blad omdraaien en de kruiswoordpuzzels maken. Dat is een keuze die je maakt. Maar dan laat je de anderen beslissen en moet je mee in de stroom van hen die springen.

Lees meer

App: Focus on Medical Imaging

-
Ceulemans, Lucas

Sinds enige tijd krijgen we allemaal gratis driemaandelijks het boekje Focus on Medical Imaging in de bus. In het recentste nummer staan perifere traumata bij kinderen centraal; lage rugpijn, acute longembolie, hoofdpijn, urolithiasis kwamen in vorige edities aan bod.

Lees meer

Formularium Ouderenzorg: update

-
Vandermeiren, Gerben

Stel dat je als huisarts op consult gaat bij een oudere patiënt met chronisch hartfalen omwille van oedeem in de onderste ledematen. Is er een verklaring voor deze opstoot? Welk diureticum start je best op? Krijgt de patiënt de correcte niet-medicamenteuze en medicamenteuze basisbehandeling voor zijn aandoening? Even het Formularium Ouderenzorg raadplegen via de computer of smartphone en je vindt meteen het antwoord op deze vragen.

Lees meer

E-learning: het benzo-consult

-
Creupelandt, Hanne

'Dokter, het gaat echt niet meer. Ik slaap niet meer. Schrijft u mij alstublieft iets voor?' Een schijnbaar eenvoudige vraag die huisartsen wel vaker krijgen. Het antwoord lijkt even simpel; een slaapmiddel voorschrijven neemt weinig tijd in beslag en levert een tevreden patiënt op. Helaas lost medicatie zelden een psychosociaal probleem op.

Lees meer

Hoe blijf jij fit in je hoofd?

-
Van den Bogerd, Kristin

Zit jij ook wel eens te lang op Facebook of Twitter? Drink jij bij thuiskomst wel eens snel een groot glas wijn, puur om de stress van de dag weg te spoelen? Zie jij je vrienden slechts enkele keren per jaar? Blijft het bij een goed voornemen om te gaan joggen? Ja? Dan loont het de moeite om eens rond te kijken op de gebruiksvriendelijke site www.fitinjehoofd.be.

Lees meer

me-ASSIST: van screeningstool tot gereedschapskoffer

-
Defillet, Tom
Deleener, Jonathan

In 2012 ontwikkelden Domus Medica en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een website om huisartsen te helpen bij het screenen naar middelenproblemen. Over de jaren heen werd deze site uitgebreid met screeningsmogelijkheden, korte interventies en informatie.

Lees meer

Sterfelijk zijn

-
Lemiengre, Marc
Referentie:
Gawande A. Sterfelijk zijn. Geneeskunde en wat er uiteindelijk toe doet. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2015. ISBN 9789057124389

Je vraagt je soms af waar iemand de energie haalt om een boek te boek te schrijven. Atul Gawande, chirurg en hoogleraar aan de Harvard Medical School en de Harvard School of Public Health, houdt zijn motivatie achter de hand tot het laatste hoofdstuk. Hierin beschrijft hij het stervensproces van zijn eigen vader en de strijd die hij geleverd heeft met het gezondheidszorgsysteem om zijn vader uiteindelijk een waardig sterven te garanderen.

Lees meer

Vlaanderen zet in op verslaafdenzorg. Interview met minister Jo Vandeurzen

-
Ceulemans, Filip

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen ook meer bevoegdheden inzake verslavingszorg. Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vertelt welke impact dit heeft in de praktijk.

Lees meer

Hoe zien zorgverleners de organisatie van chronische zorg?

-
Goderis, Geert
D’hanis, Gunther
Merckx, Gert

Resultaten van een bevraging onder 1300 zorgverleners

Tot laat in de 20e eeuw vormden acute ziektes, bepalend voor ernstige ziekte en dood, de belangrijkste uitdaging voor de organisatie van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. De laatste decennia is hierin verandering gekomen en neemt het belang van chronische aandoeningen spectaculair toe. Oorzaken hiervan zijn de vergrijzing en de langere overleving van personen met een chronische aandoening.
Die verandering in medische epidemiologie zet ons gezondheidszorgmodel onder druk. Eerst en vooral wordt de financiële leefbaarheid bedreigd door een kostenexplosie.

Lees meer

Preventiestrategieën voor burn-out tijdens de artsenopleiding

-
Remmen, Roy
Deroost, Anja
Braeckman, Lutgart

Een beschrijvend en kwalitatief onderzoek

Burn-out bij huisartsen is een ernstig probleem. Reeds in 2005 werd geschat dat 10% van de Belgische huisartsen aan burn-out leed, wat bevestigd wordt in de ons omringende landen. In Frankrijk werd een burn-outprevalentie van 5% gemeten en in twaalf Europese landen haalde 12% van de ondervraagde artsen hoge scores op de drie dimensies van burn-out.
Bij een prevalentie van 27,5% voor emotionele uitputting, 25,6% voor depersonalisatie en 12,8% voor het gevoel van verminderde bekwaamheid werden geen statistisch significante verschillen geregistreerd tussen hospitaalartsen en huisartsen, tenzij een hogere graad van emotionele uitputting bij huisartsen ten opzichte van hospitaalartsen.

Lees meer

Empowerment en zelfmanagement bij hartfalen. Implementatie in de praktijk

-
Lauwerier, Emelien
Van Pottelbergh, Gijs
Vaes, Bert
Tielens, Jolize
Winne, Evelyn
Coox, Sarah
De Wit, Evelyne
Smeets, Miek

Hartfalen is een progressieve chronische aandoening die wereldwijd en in België een belangrijk en toenemend gezondheidsprobleem vormt. Volgens de meest recente cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid bedraagt de prevalentie in onze populatie ongeveer 1%.
Hartfalen is ook geassocieerd met een belangrijke mortaliteit en elke hospitalisatie doet dit risico nog verder toenemen. Factoren die bijdragen aan de ziekenhuisopnames, zijn onder andere het falen van therapietrouw, het niet tijdig herkennen van alarmsignalen en het niet naleven van preventieve maatregelen. Deze opnames zijn niet enkel nadelig voor de patiënt maar vormen telkens ook een grote kost voor de maatschappij.

Lees meer

Kan een dalende bloeddruk de nierfunctie bij ouderen verslechteren? Nieuwe hypothesen door analyse van de Intego-databank

-
Van Pottelbergh, Gijs
Vaes, Bert
Goderis, Geert

De prevalentie van chronische nierinsufficiëntie (CNI) neemt toe met het ouder worden, tot ongeveer 10% op de leeftijd van 65 jaar en tot 60% bij personen van 80 jaar en ouder. CNI en vooral het eindstadium van de nierziekte (ESNZ) worden erkend als een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De kosten per patiënt in dialyse lopen per jaar op tot meer dan 50 000 euro en er wordt meer dan 1% van het Belgische gezondheidszorgbudget aangewend om deze kosten te dekken. Daarnaast verhoogt CNI het risico op cardiovasculaire events en mortaliteit. Bovendien kunnen veel medicijnen niet worden gebruikt of moet hun dosering bij patiënten met CNI worden aangepast.

Lees meer

Waarom worden palliatieve zorgdiensten niet altijd ingeschakeld? Een grootschalig Vlaams onderzoek

-
Beernaert, Kim

Het inschakelen van gespecialiseerde diensten palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een levensbeperkende ziekte resulteert vaak in een betere kwaliteit van leven en van sterven. Mensen die hieruit voordeel zouden kunnen halen, maken er echter niet altijd gebruik van. Zo krijgen kankerpatiënten vaker palliatieve zorg dan mensen met een andere aandoening. Het is belangrijk om na te gaan waarom mensen geen gebruik maken van deze diensten en waarom sommige groepen meer kans hebben om ernaar verwezen te worden dan andere.

Lees meer

Regionale verschillen in roken- en alcoholgerelateerde kanker. Onderzoek op basis van het Kankerregister

-
Henau, Kris
Van Eycken, Liesbet

Levensgewoonten kunnen in belangrijke mate verschillen binnen de grenzen van een land of een specifieke regio. Indien deze gewoonten sterk gerelateerd zijn aan een bepaalde ziekte, dan kan de geografische weergave van het voorkomen van deze ziekte illustreren hoe de onderliggende levensstijl varieert. Het visualiseren van de geografische spreiding van kankerincidentie, gerelateerd aan roken en/of alcohol, kan dan ook een indicatie geven over regionale verschillen in de prevalentie van de risicofactoren.

Lees meer

Toren van Babel in de praktijk. Omgaan met anderstalige patiënten en multiculturaliteit

-
Schoenmakers, Birgitte
Dekeyser, Yaëlle
Khamzatkhanova, Malika
Moens, Bruno
Schoofs, Irina

Een goede arts-patiëntrelatie is de hoeksteen van een kwaliteitsvolle zorgverlening. Het belang van taal en communicatie in deze zorgverlening is sinds lange tijd gekend. Een Amerikaanse review uit 2002 onderzocht de invloed van taalbarrières tussen Engelstalige zorgverleners en Spaanstalige patiënten uit de Latino-populatie op de kwaliteit van zorgverlening. Bij zes op zeven studies bleek er een significant negatief effect op de kwaliteit van de zorg. Ook de toegang tot de zorg en de uitkomst na opname werden negatief beïnvloed door een taalbarrière.

Lees meer

Cultuursensitieve zorg: hoe doe je dat?

-
Ang, Winny
Verpooten, Liesbeth

Cultuursensitief werken in de hulpverlening is een uitdaging waarbij de arts zoekt naar een goede afstemming met elke unieke patiënt. Het 'bewustzijn' en de bereidheid om een zelfreflectief proces aan te gaan is de belangrijkste pijler in deze zoektocht.

Lees meer

Wachten

-
Heyerick, Maaike

Ik heb geen angststoornis, ik ben niet geplaagd door ervaringen uit het verleden en ik voel me in een goede fysieke en mentale gezondheid. Maar toch bekruipt me tijdens een wachtdienst af en toe een gevoel van onbehagen.
Ain't no angel gonna greet me, it's just you and I, my friend. (Bruce Springsteen)

Lees meer